Execució dels convenis

Contractació pública, convenis i subvencions
Convenis
La informació relativa al compliment i l'execució dels convenis.
Fonts
  • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2c
  • Execució de convenis