Avaluació de la transparència

         

 

 

El Segell Infoparticipa és un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultat d'haver desenvolupat i validat en 2012 el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya. I actualment del grup de recerca ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) de la UAB

Al Mapa Infoparticipa es publiquen els resultats d'avaluar si ofereixen dades bàsiques sobre els representants polítics, com gestionen els béns col·lectius, i indicadors adaptats a la Llei de Transparència.

Mapa Infoparticipa

https://www.infoparticipa.com/informePrint/0/2131/1

 

El Síndic de Greuges de Catalunya té la funció d’avaluar el compliment de les obligacions regulades en la Llei 19/2014 de Transparència de Catalunya, tal com el propi article 92.1 d’aquesta llei li encomana de forma expressa.

En aquest enllaç podeu accedir als informes anuals de compliment de la Llei de Transparència, elaborats pel Síndic .

https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=356

 

LogoTribunalCuentasp

El Tribunal de Comptes és un òrgan de control extern reconegut a la Constitució Espanyola que es configura com el suprem òrgan fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic.

La funció fiscalitzadora del Tribunal de Comptes es refereix a la submissió de l'activitat econòmic-financera del sector públic als principis de legalitat i de bona gestió financera (economia, eficàcia i eficiència). Els resultats de la fiscalització s'exposen mitjançant informes, memòries, mocions i notes.

En aquest enllaç podeu accedir al següent informe relatiu a la Llei de Transparència:

Informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley 18/2013, de 9 de diciembre, de transparència, accés a la informació pública y buen gobierno en las entidades locales. 18/05/2021

 

Transparència Internacional (TI) és una organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, aplega la societat civil, el sector privat i els governs.

Els Índex de Transparència que elabora i publica TI España estan adreçats a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques, a través de l’avaluació de les dades i la informació que fan pública a la seva pàgina web, en relació amb els 80 indicadors i àrees que configuren l’índex

Índex de Transparència dels Ajuntaments http://transparencia.org.es/indices-transparencia-espana/

Imprimeix Correu electrònic

Llegenda:

  • Es compleix amb la informació indicada, i està actualitzada.
  • Contingut no complert o no actualitzat. En preparació.