PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

bannernotis subvencions


Subvencions directes a entitats sense ànim de lucre de la ciutat per pal·liar els efectes de la COVID-19

>> Convocatòria
>> Resolució


Convocatòria

Amb l'objectiu de pal·liar els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària de la COVID-19, l'Ajuntament obre una convocatòria de subvencions directes extraordinàries destinades a finançar despeses estructurals o conjunturals de les entitats sense ànim de lucre de Sabadell que hagin assumit despeses extraordinàries derivades de l’exercici de la seva activitat, i/o de la suspensió d’aquesta, o no disposin del finançament suficient per poder donar continuïtat a la seva activitat i/o al funcionament de l’entitat.

Aquestes subvencions són complementàries a les que s'hagin pogut rebre durant l'any i s'han concebut per ajudar a les entitats a pal·liar aquesta situació extraordinària. 

La Junta de Govern Local celebrada el dilluns 27 de juliol ha aprovat la convocatòria de subvencions directes, amb una dotació de 165.000.-€

Amb data 21 de setembre la Junta de Govern Local aprova una modificació de la convocatòria de subvencions directes a entitats per pal·liar els efectes de la COVID-19. Amb aquesta modificació el termini de presentació d'instàncies s'amplia fins el 16 d'octubre i la dotació passa a ser de 171.084,08.-€

convocatòria


Termini de presentació de sol·licituds:

Des del 8 d'agost fins el 16 d'octubre de 2020


 Infografia interactiva, cliqueu  botonet per obtenir més informació

 

Període subvencionable:

De l'1 de gener al 30 de setembre de 2020


Quines despeses es subvencionen:

Despeses subvencionables: seran subvencionables totes les despeses necessàries per al correcte desenvolupament de l’activitat que constitueixi l’objecte social de l’entitat, a les que s’hagi de fer front malgrat la declaració de l’estat d’alarma:

  • despeses de preparació d’activitats suspeses, previstes i no realitzades o previstes amb menor afluència d’ingressos
  • despeses extraordinàries realitzades i que són objecte de la subvenció (les derivades de l’elaboració de plans de retorn, de l’adequació de les entitats o de les activitats a la fase de represa, ...)
  • de personal (indemnitzacions per ERTO, salaris i despeses de seguretat social abonades,...)
  • assegurances
  • lloguers i altres despeses associades a la disposició del local
  • consums d’energia, aigua o comunicacions
  • les de proveïdors de serveis
  • crèdits relacionats amb millores estructurals necessàries
  • l’adquisició de material no inventariable i béns mobles
  • els impostos i taxes (excepte l’IRPF)

On es pot sol·licitar


Com s'ha de sol·licitar

 * Si optem per presentar la instància digital, caldrà acompanyar-la dels annexos 1 i 2 i dels documents acreditatius corresponents. 


Quantitat subvencionable

L'import màxim de la subvenció no excedirà del 10% de l'import de la convocatòria, en aquest cas són 17.108.-€


Resolució de la convocatòria

Dictamen d’atorgament de les subvencions directes a entitats sense anim de lucre per pal·liar els efectes de la COVID-19 (Ple Municipal 23 de novembre de 2020)

Consulteu la resolució


Més informació:

Servei de Participació Ciutadana
93 745 31 84 (9 a 14 h)
Convocatòria seu electrònica Ajuntament de Sabadell


També et pot interessar...