PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Normativa

Reglament de Participació Ciutadana

Consulta prèvia a l'elaboració del Reglament de Participació Ciutadana

Reglament Municipal dels Consells de Districte

Reglament Municipal dels Consells de Districte derogat


Els consells de districte es creen a l'empara d'allò que estableixen els articles 58, 59, 60 i 61 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Es regeixen pel text refós del Reglament Municipal dels Consells de Districte, aprovat el dia 11 d'octubre de 2017, en compliment del que estableix el Reglament Orgànic Municipal, que regula la secció segona del capítol tercer del títol primer, els consells de participació, configurats com a òrgans territorials de consulta i participació ciutadana en els assumptes locals.

Descarregar document


Els Consells de Districte no estan en funcionament

Derogació del Reglament dels Consells de Districte

El Ple Municipal en sessió de 28 de març va aprovar el Pla Estratègic de Participació de la ciutat de Sabadell, així com l'aprovació inicial de la derogació del Reglament de Consells de Districte, i iniciar el procediment per elaborar i aprovar un nou reglament de participació en el termini màxim de dos anys. Vegeu dictamen.

Per Decret d'alcaldia 5682/2019 de 28 de maig de 2019 es consideren definitivament aprovats els acords anteriors.

També et pot interessar...