PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

Dades del Servei de Mediació - 2022

Al llarg de l’any 2022, el Servei de Mediació ha atès un total de 714 persones. S’han rebut 213 sol·licituds, de les quals el 76% han evolucionat cap a un resultat favorable i els acords han beneficiat a 3.988 persones.

Majoritàriament el Servei de Mediació atén problemàtiques que es donen a l’àmbit veïnal com ara els sorolls (85%); les molèsties ocasionades per animals de companyia (10%); les humitats (6,2%) o les dificultats de relació entre el veïnat (12,5 %). A més a més, també pot atendre qualsevol problemàtica susceptible de ser resolta a través d’un acord entre les parts. Així, per exemple, un 11% de les sol·licituds es refereixen a problemàtiques de l’àmbit familiar i un 2,8% son de l’àmbit escolar.

D’altra banda, assenyalar que, si bé una bona part de les sol·licituds arriben al servei per derivació d’altres serveis municipals com ara Policia Municipal, les oficines del SAC, Acció Social  o, també a través de la derivació de professionals externs a l’Ajuntament (administradors de finques, advocats, entitats...), l’any 2022 el 42% de les sol·licituds han estat  presentades directament per la ciutadania, el que significa un major coneixement d’aquesta metodologia.

Mes enllà dels casos de mediació, al llarg de l’any, el Servei municipal ha impulsat també tot un seguit d’accions formatives i divulgatives en format tallers, adreçades tant a infants i joves com a personal docent i directiu dels centres educatius i orientades a difondre la mediació i la resolució pacífica dels conflictes. En total, s’han realitzat un total de 26 accions educatives en les que hi han participat 705 persones.

 

Dades22Mediacio