PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
           

CONSUM

21
Maig
2020

Un terç de les atencions gestionades a l’OMIC són per afectacions derivades de la crisi de la Covid-19

El servei va atendre l’any passat 5.511 consultes relacionades amb el consum

Un terç de les atencions gestionades a l’OMIC són per afectacions derivades de la crisi de la Covid-19

Durant el període del 15 de març al 15 de maig, l’Oficina Municipal d’Informació a les persones Consumidores (OMIC) de Sabadell ha atès un total de 503 consultes relacionades amb les afectacions derivades de la crisi de la Covid-19, xifra que significa el 31,73% del total de consultes gestionades durant aquest període (769). 

L’OMIC ha seguit amb les atencions als usuaris via telefònica i per correu electònic, en els mateixos horaris, a banda de mantenir el web actualitzat amb les mesures que han anat sorgint en aquest àmbit, així com al canal Twitter de @sbdcomercconsum.

La declaració de l'estat d'alarma per part del Govern de l’Estat, des del 15 de març de 2020, a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, ha implicat l’aplicació de mesures que afecten directament les persones consumidores.

Així, la majoria de les consultes que ha rebut l’OMIC per afectacions derivades de la Covid-19 estan relacionades amb l’àmbit dels transports (15,73%), principalment per afectacions en el transport aeri per la cancel·lació de vols, agències de viatges (10,79%) i allotjaments turístics (5,20%). Destaquen les consultes relacionades amb temes que no són de consum com, per exemple, les quotes de socis d’entitats que han tancat les seves instal·lacions durant aquest període (7,55%).

Valoració de les persones usuàries

Durant el 2019 l’OMIC va rebre una nota de 9 sobre 10 en la valoració feta per les persones usuàries. L’any passat es va iniciar la valoració del servei mitjançant unes enquestes de satisfacció per mesurar el grau de satisfacció així com detectar possibles mancances o disconformitats per tal de millorar el servei.

Des del passat any hi ha una tauleta tàctil a l’oficina de l’OMIC per tal que cada persona faci la seva valoració (del 0 al 10) del servei un cop ha estat atesa i explicar els motius en cas de no estar satisfeta. La mitjana en les valoracions del servei per al 2019 ha estat d’excel·lent (puntuació: 9).

Més de 5.000 consultes al 2019

D’altra banda, l’any 2019 l’OMIC va atendre 5.511 consultes, de les quals 3.430 van correspondre a temes de consum i 2.081 van ser queixes, denúncies i reclamacions. El servei, a més, va tancar l’any amb un 42 per cent de resultats favorables per al reclamant. Del total de reclamacions, la gran majoria pertanyen al sector de la telefonia, subministraments bàsics –majoritàriament d’electricitat i gas–, comerç, asseguradores  i  entitats financeres. 

Dels expedients de reclamació tancats on va intervenir l’OMIC (2.149), el 42%  es van tancar per resultat favorable per a la persona consumidora. Dels expedients restants, 69 van ser derivats a l’organisme competent, com ara Inspecció i Disciplina de Mercats, Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya o la Direcció General d’Energia i Mines. 

A més, 599 reclamacions es van derivar a la Junta Arbitral de Consum de Sabadell, i es van resoldre mitjançant mediació o laude arbitral, un total de 266. En conjunt, es va aconseguir un total de resolucions favorables al consumidor del 52,3% gestionades per tot el servei de Consum de l’Ajuntament (OMIC i Junta Arbitral).

Campanyes i accions formatives

A finals de 2019, l’OMIC va dur a terme una campanya informativa a 99 establiments de l’eix comercial del barri de Ca n’Oriac, per mitjà del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, sobre els requisits mínims exigibles a tots els establiments en relació a la informació que cal facilitar a les persones consumidores. 

D’altra banda, s'han dut a terme 8 accions formatives en matèria de consum adreçades a gent gran amb l'objectiu d'informar-los sobre els subministraments bàsics a la llar,  entitats financeres i vendes fora de l'establiment. Com a novetat, el 2019 es va dur a terme el "Nadal responsable", una programació de tallers infantils i familiars durant 4 dies amb l'objectiu de conscienciar sobre el consum responsable des de la infantesa, que va acollir al voltant de 1.000 participants.

Categories Drets dels Consumidors, coronavirus, Consum, Drets de la ciutadania, Economia i treball Tags coronavirus, Covid-19, junta arbrital de consum, OMIC