CA EN ES
 
          

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

 

26
Febrer
2024

Quatre escoles bressol municipals comptaran amb espais familiars oberts a tothom

Avui es porta a aprovació del Ple una modificació del contracte de serveis per posar en marxa aquesta nova proposta

Quatre escoles bressol municipals comptaran amb espais familiars oberts a tothom

L’Ajuntament posarà en marxa espais familiars a les escoles bressol municipals per oferir a les famílies amb infants d’1 a 3 anys, siguin o no usuàries de les escoles, un espai d’acompanyament i suport durant les primeres etapes del desenvolupament dels seus fills i filles. El servei s’oferirà inicialment a les escoles bressol municipals Andreu Castells, Joaquim Blume, Espronceda i Creu Alta. Avui el Ple debatrà la modificació del contracte de serveis per articular aquest nou programa.

El projecte es basa en la realització d’activitats amb les famílies per facilitar-los la criança dels seus infants i ajudar-los a entendre les seves necessitats emocionals i cognitives, segons el moment evolutiu dels nens i nenes. El servei es desenvoluparà entre els mesos d’abril i juny d’aquest any.

En total, cada escola oferirà 3 blocs temàtics dividits en 4 sessions d’activitats que seran inicialment  proposades per les formadores (lactància, nutrició, hàbits, etc.) també s’abordaran aquells temes que proposin les famílies segons els seus interessos. Cada bloc de 4 sessions tindrà un cost de 27€ per família. Les sessions estan planificades amb activitats específiques i seran guiades per professionals en l’àmbit educatiu i especialistes de l’etapa de 0 a 3 anys.

Per prendre part al nou servei, les famílies es poden inscriure a un o més blocs de 4 sessions mensuals, amb una durada d’entre una hora i hora i mitja, fora de l’horari lectiu.

Categories Educació, Infància Tags educació, escoles bressol