PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
          

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

26
Març
2018

L’Ajuntament de Sabadell treballarà amb la infància i l’adolescència per generar ciutadania activa i cívica

Aquest és un dels reptes fruit de la Diagnosi de la Infància, pas previ per a l'elaboració del PLIA, Pla Local d’Infància i Adolescència

L’Ajuntament de Sabadell treballarà amb la infància i l’adolescència per generar ciutadania activa i cívica

Impulsar accions perquè la infància i l’adolescència de la ciutat es converteixin en ciutadania activa i cívica i el respecte per un entorn amb els i per als infants són alguns dels reptes que s’extreuen de la diagnosi de la Infància feta a Sabadell al llarg dels darrers mesos.

El document també incideix en la importància de treballar la lluita contra les desigualtats socials, la lluita contra l’absentisme i l’abandonament escolar, la millora del rendiment acadèmic, el desenvolupament integral i la promoció del benestar físic i emocional dels infants. Aquesta diagnosi, plasma la realitat actual de la infància i l’adolescència sabadellenca, el mapa de recursos existents i les necessitats d’aquest conjunt de la població.

L’informe resultant d’aquest treball és fruit d’una metodologia participativa en la qual s’han realitzat tallers amb professionals de diferents àmbits, una enquesta representativa a 1.295 alumes de 16 escoles de secundària de la ciutat corresponent als cursos de 1r i 2n d’ESO i l’explotació estadística de diferents fonts d’informació. L’estudi també ha estat validat per una taula intedepartamental en la que es troben representats el conjunt de serveis de l’Ajuntament que realitzen actuacions adreçades al col·lectiu de la infància i l’adolescència.

El regidor de Cicles de Vida, Miquel Soler, ha destacat que

la informació que ens ofereix la diagnosi és molt valuosa perquè fixa les prioritats per avançar a partir del coneixement concret de la ciutat i identificar les millores en els diferents àmbits d'actuació municipal. D’aquesta manera podem treballar amb dades objectives per impulsar polítiques concretes per la infància i l’adolescència.

Pla Local i Consell de la Infància

Aquesta diagnosi representa el punt de partida per a l'elaboració del PLIA, Pla Local d’Infància i Adolescència, un pla ja en marxa que ha de permetre conèixer, compartir i reflexionar sobre la situació actual de la infància i l'adolescència en el municipi i definir un Pla d’Acció per als propers anys.

La voluntat és que aquest pla sigui molt transversal, impliqui tota l’organització municipal, els agents socials i els propis infants i joves. L’objectiu és fer valer la visió de la infància en tots els àmbits de la ciutat, i de protegir i promocionar aquest col·lectiu dotant-lo de l’atenció i els recursos necessaris.

A més, per a la promoció de la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret, Sabadell està impulsant la creació del Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents com a òrgan consultiu i de participació sectorial. En aquests moments, i després de mesos treballant de forma participada, ja s’ha aprovat el reglament d’aquest òrgan de participació i la seva configuració.

Ciutats Amigues de la Infància

Sabadell com a Municipi Aliat de la Infància ha presentat recentment la candidatura per obtenir el segell Ciutats Amigues de la Infància,un programa acreditat per UNICEF que impulsa i promou l’aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Infants en l’àmbit local i fomenta el treball en xarxa dels diferents municipis que formen part de la iniciativa.

El procés previ per optar a aquest reconeixement ha suposat, precisament, l’elaboració d’aquesta diagnosi de la situació de la infància i l'adolescència a la ciutat. Aquest treball permet avaluar com està preparada Sabadell per fer front a aquest repte i, per tant, poder identificar les millores en els diferents àmbits d'actuació municipal.

De fet, aquesta acció s’inclou dins l’objectiu estratègic de fomentar la participació activa de la població infantil com a ciutadania de ple dret i ve acompanyada de la creació del Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents, una instància plural que vetllarà per aquests drets i fomentarà els valors de solidaritat, respecte i tolerància.