PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

20
Febrer
2019

El Pla Estratègic d’Intervenció Comunitària introdueix un model innovador de transformació col·lectiva dels barris

El projecte endreça i potencia les experiències comunitàries ja existents i dissenyarà plans específics per a cada barri

El Pla Estratègic d’Intervenció Comunitària introdueix un model innovador de transformació col·lectiva dels barris

L’Ajuntament de Sabadell ha dissenyat un pla estratègic, per “fer barri”, per enfortir les xarxes de relació i col·laboració entre les persones que conformen un territori i tenir així més capacitat per transformar i millorar l’entorn. Es tracta del Pla Estratègic d’Intervenció Comunitària, un pla de ciutat que es desplegarà progressivament al conjunt de barris. Dibuixa un model comú d’intervenció social centrat en les persones i el seu entorn, amb el territori com a eix d’actuació i de caràcter transversal, perquè posa en relació amb les diferents polítiques municipals per generar respostes més globals

La intervenció comunitària és una manera d’enfocar les polítiques d’un territori, que es basa en “treballar junts”, per generar, conjuntament, des de la comunitat, propostes de millora de la vida del barri. S’entén per comunitat el conjunt de veïns i veïnes, les entitats i associacions, els professionals que hi treballen i els serveis de proximitat (les escoles, instituts, els centres sanitaris, els centres cívics, serveis socials, cossos de seguretat, etc.).

En resum, l’objectiu és millorar la vida del barri amb la col·laboració de la gent del barri i amb tothom que, des de el seu àmbit, hi treballa. D’aquesta manera, s’enforteixen les capacitats individuals i col·lectives, els agents que formen la comunitat augmenten la seva capacitat d’autoorganització i presa de decisions; es donen respostes específiques a les necessitats concretes de cada zona; s’aborden les dificultats de manera integral i no fragmentada, i es facilita l’enfortiment democràtic de la societat.

Metodologia transformadora

És una metodologia transformadora fonamentada en la capacitat que atorga a una comunitat per definir les seves necessitats i implicar-se en els projectes que milloraran la seva vida. El rol protagonista de la ciutadania és la clau, passant de ser un element passiu i receptor a actiu.

Implica canviar les relacions entre ciutadania i administració, en termes de col·laboració i coresponsabilitat. Per a l’Ajuntament suposa a més canvis interns, ja que caldrà avançar encara més en el treball transversal dels departaments municipals, en l’optimització dels recursos i en l’eliminació de solapaments entre serveis.

Desplegament

La implantació del pla es farà desenvolupant dues línies de treball. Una línia està centrada en planificar i desenvolupar el Pla al territori. Com que ja hi ha experiències amb voluntat comunitària cal articular aquestes accions i desenvolupar un Mapa de Taules, que unifiqui criteris d’actuació i endreci aquests espais de treball que funcionen. Hi ha ara 31 taules i comissions (25 creades els darrers 4 anys), repartides de forma desigual, com per exemple la Taula de Can Llong, l’Àgora Nord, la Taula de Lleure dels Merinals o les taules de salut comunitària del Sud.

D’altra banda, s’implementaran Plans d’intervenció Comunitària per a cada territori (PICS), que determinin conjuntament amb la comunitat les necessitats i problemes concrets, però també les potencialitats que cal desenvolupar, per tal de definir i executar un pla d’acció de millora social. En aquest àmbit tampoc es parteix de zero i es prendrà com a model l’experiència del projecte “Som Torre-romeu”, el primer PIC que com a tal s’està desenvolupant i que ha de servir de base per al desplegament posterior de la resta.

L’altra línia de treball estarà centrada en un treball intern, dins l’Ajuntament, en l’impuls i la implementació d’una visió i metodologia comunitària a les polítiques municipals.

Per això, es crearà una Taula Transversal d’Intervenció Comunitària, per articular i dotar de coherència les actuacions socials que es donen al territori. També s’organitzarà un Observatori que vetlli per la qualitat metodològica en el desplegament del Pla, proporcionant formació i suport tècnic i avaluant processos que es duguin a terme.

A més, està previst que en breu l’Ajuntament signi un conveni de col·laboració amb el Col·lectiu de professionals del treball comunitari de Catalunya perquè pugui haver també una supervisió externa de la implementació de la Intervenció Comunitària.

Durant la presentació avui del projecte, la regidora d’Intervenció Comunitària i Mediació, Glòria Rubio, ha assenyalat que el Pla

dibuixa la forma en què els serveis i recursos municipals s’han de relacionar amb el territori. Significa un gir important en les polítiques públiques perquè implicar canviar la forma de treballar als barris i alhora la forma de treballar dins de l’organització municipal.

Calendari

El desenvolupament d’aquest projecte preveu un treball de 10 anys, fins al 2029, i s’estructura en tres fases que se solapen en el temps. La primera fase consistirà a desplegar el Pla a l’organització municipal, en dos anys, i el desenvolupament de “Som Torre-romeu”. La segona fase començarà aquesta tardor i consistirà en l’articulació del Mapa de Taules territorials ja existents. És una feina que s’allargarà fins a la tardor de 2021.

La tercera fase preveu iniciar-se durant la primavera del 2020 amb un horitzó marcat al 2029 i consisteix en el desenvolupament dels Plans d’Intervenció Comunitària específics per a cada barri.