PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

10
Juny
2020

L’antic centre cívic de Torre-romeu millorarà la seva accessibilitat interna amb noves escales i un nou ascensor

L’antic centre cívic de Torre-romeu millorarà la seva accessibilitat interna amb noves escales i un nou ascensor

L’edifici de l’antic centre cívic de Torre-romeu, situat al carrer de Francolí, serà objecte d’una adequació de l’accessibilitat a l’equipament, que consistirà a grans trets en la construcció de noves escales interiors i un ascensor adaptat. La darrera Junta de Govern Local ha aprovat de forma inicial el projecte d’obres.

El projecte d’obres preveu desenvolupar els treballs en dues fases.  La primera correspon a l’enderroc i nova construcció́ de les escales interiors adequant-les a les normatives de seguretat vigents, en termes de seguretat contra incendis i evacuació d’ocupants.  La segona fase correspon a la instal·lació́ d’un nou ascensor adaptat aprofitant el mateix lloc de l’ascensor existent que té unes dimensions inferiors a les exigides per la normativa vigent en matèria d’accessibilitat. 

També́ es preveu la renovació́ de tots els sanitaris i aixetes existents a l’equipament, així com també́ la renovació́ del paviment dels banys i serveis afectats per la renovació́ de sanitaris. Finalment es preveu la pintura dels paraments horitzontals, verticals i fusteria interiors de tot l’equipament. El pressupost d’execució per contracte ascendeix a gairebé 150 mil euros.

L’edifici  es va construir el 1983 per l’arquitecte Josep Casas Arrufí per a l’ús de casal de joves i centre d’esplai. Amb posterioritat l’any 1993 l’arquitecte Josep Palau i Grau va realitzar una reforma i ampliació́ de l’edifici en planta pis segon per adequar- lo a l’ús de centre cívic del barri de Torre Romeu.

Actualment, l’edifici acull dues entitats. Una és el Centro Cultural de Torre-romeu, que organitza activitats culturals destinades especialment a la gent gran del barri. L’altra es l’Espai Pandora de la Fundació Idea, dedicada a l’educació en el lleure al districte 7. Treballen especialment amb nens i nenes i les seves famílies. Al centre, també hi ha un equip d’educadors de serveis socials.