PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
25
Juliol
2023

El Ple de juliol aprova el pla d’actuació per a la pacificació del centre de la ciutat en horaris nocturns

La sessió plenària també aprova la revisió del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals

El Ple del mes de juliol, celebrat el dia 24 de juliol, va aprovar del Pla d’actuació per a la pacificació del centre en horaris nocturns, un document que s’ha treballat conjuntament entre l’Ajuntament i el veïnat per donar resposta a les molèsties originades pel soroll i actituds incíviques en la zona del centre de la ciutat, on hi ha una major concentració d’establiments i locals d’oci nocturn. Més informació.

La sessió plenària també va aprovar la revisió del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals per al període 2023-2028. Aquesta actualització (la sisena que se’n fa del Pla) recull les necessitats i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció, mitjançant un programa d'actuacions de manteniment, consolidació i millora de la xarxa de camins, la xarxa de punts d'aigua i de senyalització. Més informació.

El Ple també va donar llum verda als festius locals per a l’any 2024: l’Aplec de la Salut serà el 13 de maig i el 9 de setembre serà el dilluns de Festa Major.

Altres punts que es van aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Declaració com a desert del procediment de contractació de l'arrendament per a ús diferent al d'habitatge de dos béns patrimonials de titularitat municipal, situats al carrer de Can Diviu, 36-66, i al carrer de Ca n'Alzina, 63-71.
 • Comprovació de l'inventari general de béns i drets amb motiu de la renovació de la corporació.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS 65/2023, de 7 de juny, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al primer trimestre de l'exercici 2023.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/64/2023, de 7 de juny, relatiu al subministrament de la informació periòdica sobre l'execució dels pressupostos i els moviments de la tresoreria corresponent al primer trimestre de l'exercici 2023.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/67/2023, de 9 de juny, relatiu al subministrament d'Informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública corresponent als comptes anuals de l'exercici 2022 d'Habitatges Municipals de Sabadell, SA.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS 51/2023, de 3 de maig, relatiu a l'avaluació definitiva dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del sector Administracions Públiques de l'exercici 2022.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/66/2023. de 9 de juny, relatiu al subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de la liquidació de l'exercici 2022 del sector Administracions Públiques.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/54/2023, de 26 d'abril, relatiu a l'informe resum de l'exercici 2022.
 • Dació de compte dels informes definitius de la Intervenció General sobre les actuacions incorporades al Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2022.
 • Aprovació de la justificació de la dotació econòmica assignada als grups municipals corresponent a l'any 2022.
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter excepcional a l'Associació Sabadell Cultura en Viu, per a la realització del Festival Observa de l'any 2023.
 • Acceptació de la delegació de la competència relativa a la gestió del servei de menjador escolar efectuada per la Generalitat de Catalunya.
 • Manifestació de la voluntat de mantenir el conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya relatiu al Pla Educatiu d'Entorn.
 • Aprovació inicial del vuitè expedient de modificació de crèdit del Pressupost de la corporació per a l'exercici 2023.
 • Emissió d'informe sobre la proposta d'alteració del terme municipal promoguda per l'Ajuntament de Badia del Vallès.
 • Dació de compte de l'informe de la Tresoreria de 19 d'abril de 2023, sobre el compliment dels terminis de pagament respecte al primer trimestre de l'any 2023.
 • Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de la corporació per a l'exercici 2023.
 • Resolució d'al·legacions i aprovació provisional del Pla especial per a l'ordenació de volums i l'assignació d'usos de la reserva d'equipament (c-0) a la carretera de Bellaterra, dins de l'àmbit de Sant Pau de Riu-sec.
 • Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de 14 de març de 2023, pel qual es dona conformitat al Text refós de la Modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell per a la regulació dels usos recreatiu i habitatge d'ús turístic.

A la part de control, el ple va aprovar a proposta del PSC una moció per instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a mantenir i prestar atenció integral ininterrompuda durant l'estiu als Centres d'Atenció Primària. La proposta va ser aprovada per unanimitat. Moció

Categories Ajuntament, Sabadell 2030, Mocions, Transparència, Projectes Estratègics Tags Ple Municipal