PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

12
Gener
2022

El Ple Municipal del mes de gener

El Ple del mes de gener celebrat el dia 11 de gener, va aprovar de forma provisional el Pla de Millora Urbana de la Roureda Més informació. Entre altres aspectes, també va aprovar el Pla Local de Joventut 2022-2025 Més informació.

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

  • Dació́ de compte de l'informe de la Intervenció́ General IGAS/98/2021, d'11 de novembre, relatiu al subministrament d’informació́ al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al tercer trimestre de l'any 2021.
  • Dació de compte de l'informe de la Intervenció́ General IGAS/101/2021, d'11 de novembre, relatiu al subministrament de la informació periòdica sobre l'execució dels pressupostos i els moviments de la tresoreria corresponent al tercer trimestre de l'any 2021.
  • Rectificació de l'error material detectat en l'acord del Ple de 2 de novembre de 2021, pel qual s'aprova el deslliurament de la despesa del contracte del servei d'atenció domiciliària.
  • Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
  • Dació de compte de l'informe de la Tresoreria de 18 d'octubre de 2021, sobre el compliment dels terminis de pagament respecte al tercer trimestre de l'any 2021.
  • Dació de compte del Decret de la Tinència d'Alcaldia de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu núm. 11039/2021, de 19 de novembre, pel qual es resol el procés de provisió pel sistema de lliure designació del lloc de treball d'Intervenció i es nomena el Sr. Jesús Francisco Sierra Castanedo.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, per a la millora del lliurament dels NIE i dels DNI a la Comissaria de Policia de Sabadell. Moció