PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

31
Maig
2018

La inversió del superàvit es destinarà a atendre diferents necessitats a la ciutat, majoritàriament a l’espai públic

La proposta de modificació de Pressupost es portarà a aprovació en aquest Ple de maig

La inversió del superàvit es destinarà a atendre diferents necessitats a la ciutat, majoritàriament a l’espai públic

L’ajuntament destinarà 15,5M€ a atendre noves necessitats d’inversió, majoritàriament a l’espai públic, com ara millora en l’asfaltatge de carrers, urbanització de places i carrers, millora i renovació de jocs infantils a les places; a inversions en equipaments esportius, compra d’edificis de patrimoni municipal; millores en patis d’escoles bressol i escoles de primària, reposició de cablejat per enllumenat públic elèctric, senyalització i semàfors i altres projectes de millora del rodal i l’àrea del riu Ripoll, entre d’altres.

Aquesta inversió és possible perquè, un cop aprovada la liquidació del pressupost del 2017 de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, es dedueix un romanent de Tresoreria per a despeses generals de 30.000.915,86€, i una capacitat de finançament de 26.538.380,07€.

Segons la llei d’estabilitat pressupostària i financera, es determina que el superàvit pressupostari disponible correspon a la menor de les dues magnituds. D’aquesta manera el superàvit quedaria, per tant, quantificat en 26.538.380,07€.

Com que la llei determina que el destí de l’import del superàvit ha de destinar-se en primer lloc les obligacions pendents d’aplicar del 2017 i els compromisos de despeses assumits per romanents de crèdit, que en aquest cas suposarien un import total de 5,9 milions d’€, una vegada descomptada aquesta quantitat, l’import resultant, que és de 20,5 milions d’€, s’ha de destinar a inversions financerament sostenibles o bé a la reducció de l’endeutament municipal.

Així, l’Ajuntament analitzat les dues opcions, i, vist que la cancel·lació anticipada de crèdits no és la més òptima, i aprofitant l’ampliació dels criteris de considerar inversions financerament sostenibles, s’ha optat per dedicar els 15.536.433,7 € al finançament d’inversions, deixant 5.015.638,74 per la reducció d’endeutament.

Categories Ajuntament, Economia i treball Tags pressupost 2018, pressupostos