PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

16
Gener
2018

El pressupost 2018 destina 54,1 milions d’euros per posar al dia la ciutat i fomentar la cohesió social

Serviran per a polítiques d’Acció Social, Habitatge, projectes estratègics com la urbanització de nous àmbits de ciutat i la transformació de l’espai públic

El pressupost 2018 destina 54,1 milions d’euros per posar al dia la ciutat i fomentar la cohesió social
Polítiques d’Acció Social, Habitatge, projectes estratègics

El tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez, ha explicat que

aquestes inversions responen a la voluntat de transformar la ciutat i posar-la al dia, d’acord amb els compromisos que vam prendre davant de la ciutadania el 2015 en començar el mandat. Volem reduir les diferències entre districtes i incrementar la cohesió territorial; dignificar l’espai públic posant-lo al dia després d’anys d’abandó i introduint-hi molt més verd als carrers, i governar activament amb la ciutadania, com hem fet en el projecte de Vapor Cusidó i diversos de mobilitat als barris.

Inversions

Una part important del pressupost –11,3 milions d’euros– serà per a inversions en projectes de ciutat. Entre les obres més destacades hi ha el Projecte de l’Espai Central, que preveu la millora de la mobilitat i de l’espai públic, amb especial incidència a l’espai del passeig de la Plaça Major i a la transformació total del carrer de Sant Pere, que passarà d’estar saturat de cotxes a ser un eix cívic per passejar-hi. El pressupost d’aquestes actuacions és de 2,7 milions d’euros.

També s’actuarà a diversos parcs de la ciutat, com el parc de les Aigües i plaça de Lisboa. Les fases 1 i 2 del parc de les Aigües i la urbanització d’un dels carrers d’accés als habitatges es començaran properament. Aquestes obres, ja adjudicades, tindran continuïtat amb el projecte de la tercera fase, que preveu la urbanització de tota la resta del parc. El projecte compta amb un pressupost de 4.099.521 euros. D’altra banda, la plaça de Lisboa té un pressupost de 1.599.588,87 i es configura com un centre de trobada, seguint el criteris del parc de les Aigües.

Un altre dels grans espais on s’actuarà és el parc del Nord, al qual es destina un pressupost de 2,7 milions d’euros. Està previst continuar amb el concurs d’idees per tal de redactar el projecte i adjudicar les obres. No obstant això, actualment s’està acabant de redactar el projecte d’urbanització de la plaça de Navacerrada i s’han iniciat els treballs previs per tal de redactar el projecte d’urbanització de la plaça de Vall d’Aran, projectes que es faran amb la participació de veïns i entitats de l’àmbit.

El solar on abans hi havia el Vapor Cusidó es convertirà en un espai públic de qualitat, diferent. El projecte preveu transformar tot l’espai. Aquest cas té un fons inqüestionable de relació amb el barri i amb la memòria de la ciutat pel que significa com a peça de gran mida en el context immediat, però també pel que representa en tant que va ser una instal·lació industrial determinant en el context econòmic, social i cultural de la ciutat, junt amb les altres instal·lacions com aquesta. Compta amb un pressupost de 503.816 euros.

Entre les apostes destacades del Govern municipal per al 2018 hi ha el projecte de rehabilitació de parcs infantils, que permetrà renovar un centenar d’àrees de jocs i que compta amb un pressupost d’1,2 milions d’euros durant l’any

Un dels espais en el qual s’actuarà de forma destacada és al Parc Central, on l’Ajuntament destinarà 130.149,99 euros a una gran àrea de jocs infantils de 1.445,35 metres quadrats amb jocs adaptats a infants amb mobilitat reduïda, perquè l’objectiu és que allà on es facin àrees noves i és possible es col·loquin sempre jocs adaptats.

El conjunt de la ciutat també es beneficiarà d’un esforç suplementari per al manteniment del clavegueram i el projecte de rehabilitació de ferms i voreres, que té previst destinar més d’1 milió d’euros durant el 2018 per actuar als punts que més han patit la falta de manteniment dels darrers anys. Aquestes actuacions genèriques es completen amb treballs puntuals de manteniment i d'altres de més abast, com la reparació del mur del carrer de l’Onyar.

Equipaments al nord, sud, centre, est i oest

Les inversions del 2018 preveuen realitzar obres a equipaments de tots els districtes de la ciutat. Al nord, es reformarà l’edifici del Servei d’Intervenció Socioeducativa. El projecte neix després del treball desenvolupat els darrers mesos en el marc de l’Àgora del Nord i de les trobades i consultes fetes amb les associacions de veïns i veïnes, serveis, entitats del barri i districte, així com amb entitats i serveis especialitzats en l’àmbit de l’atenció a la infància i adolescència de la ciutat. El nou equipament s’ha dissenyat com un pool d’oferta pública per a la promoció de famílies, que dinamitzi positivament aquest territori. En total a la ciutat s’han destinat 406.000 euros a intervenció socioeductaiva, que és el doble del que s’hi havia destinat fins ara.

Al sud hi ha prevista la remodelació del Poliesportiu de les Termes, que compta amb un pressupost de 205.769,96 euros. Aquestes obres permetran pavimentar la pista poliesportiva d’aquest equipament. A l’àmbit de Sol i Padrís i Sant Oleguer s’executaran diverses obres el 2018, com les que completen la renovació de la Bassa. Aquests treballs inclouen, d’una banda, els dipòsits de compensació de la instal·lació de distribució i recollida d’aigua, amb un pressupost de 998.212,96 €; el subministrament i instal·lació de dos tobogans grans i un tobogan infantil aquàtics (402.426,33 €), i la consolidació estructural de la carpa exterior i altres actuacions com arranjament de l’estructura metàl·lica, lona i instal·lació elèctrica de la capa-bar (97.123,92 €).

A la mateixa zona hi ha prevista l’ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per implantar-hi una descentralització de l’Escola de Música (32.670,00 €) i la renovació del sistema d’il·luminació del Pavelló Municipal d’Esports de Sol i Padrís (82.000,00 €), que permetrà el canvi de les lluminàries existents de vapor de sodi a leds, per aconseguir una major eficiència energètica.

A l’oest es farà la renovació de la gespa artificial del camp de futbol A del Poliesportiu Olímpia (180.000,00 €).

Al Centre hi ha prevista la rehabilitació de xemeneia del Vapor Buxeda Vell, que compta amb un pressupost de 95.918 euros i permetrà reconstruir el coronament de la xemeneia, afectat per importants esquerdes i deformacions, que provoquen que actualment sigui inestable.

Les actuacions al conjunt de la ciutat es completaran amb les 21 accions incloses a l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), que començaran a executar-se aquest any i que preveu una inversió de 9,4 milions d’euros al 2018. La meitat dels diners són d’aportació municipal i l’altra meitat amb finançament del FEDER.

Una aposta molt important és l’impuls de la bicicleta i la mobilitat a peu. Aquest any s’iniciarà la creació d’una xarxa i infraestructures d’espais verds connectores de teixits urbans per la cohesió social, l’ampliació i connexió dels recorreguts a peu i en bicicleta i la implantació de Zones Urbanes Pacificades , amb un total d’inversions properes als 3 milions d’euros. Igualment l’Ajuntament també destinarà pressupost d’inversions per a la implantació de carrils bicicleta segregats i donar continuïtat a la xarxa urbana d’itineraris en bicicleta. També s’apostarà per l’estudi dels fluxos de mobilitat i l’ordenació del trànsit amb l’ampliació dels sistemes de control i gestió per tal d’afavorir una mobilitat més sostenible.

Mobilitat

Una part important del pressupost –5,5 milions d’euros– es destinarà a inversions en les polítiques de mobilitat urbana sostenible. S’ampliarà la compra d’autobusos iniciada el 2017 per renovar la flota amb un mínim de 9 vehicles addicionals als 5 ja en procés d’adjudicació i que suposarà un total de 14 nous vehicles que s’incorporaran passat l’estiu. A aquesta xifra caldrà sumar-ne dos més, gràcies al cofinançament europeu.

El regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero, ha destacat que

volem fer una ciutat més agradable de viure-hi, on les persones recuperin l’espai que es mereixen i els cotxes tinguin un paper més ordenat. La transformació del model d’espai públic és clau per posar-nos a l’altura d’altres ciutats.

Habitatge

El pressupost municipal dedicarà 3,6 milions d’euros a la intervenció en els àmbits de les polítiques d’habitatge municipal, per potenciar la funció social de l’habitatge.

Entre les propostes més destacades hi ha la promoció d'habitatge públic de lloguer al centre i a la Creu Alta. El 2018 començarà la promoció de dos edificis de promoció pública en sol municipal, un total de 52 pisos que es destinaran a lloguer protegit en sectors de la ciutat que no disposen d'aquest tipus d'habitatge seguint criteris de sostenibilitat.

També començarà la redacció del Pla Local d'habitatge 2019-2024 , com a eina estratègica i instrument que ha de determinar la política municipal d'habitatge i el seu concert amb la Generalitat de Catalunya. Implica tota una sèrie de processos que van des de la participació ciutadana a l’anàlisi dades, amb l’objectiu d’elaborar una proposta estratègica de futur.

Una línia d’actuació destacada serà la promoció de noves formes d'accés a l'habitatge: Cohabitatge i masoveria. Finalment, es treballarà en la captació d’habitatges buits de petits tenidors per posar a disposició del fons de lloguer assequible. Aquesta actuació respon a la necessitat de mobilitzar el parc buit existent a la ciutat dels particulars per posar-lo a disposició de la borsa de mediació de lloguer i donar sortida amb un lloguer assequible a les necessitats existents d'habitatge.

La regidora d’Habitatge, Glòria Rubio, ha destacat que

posarem tots els esforços a generar i construir un nou parc públic d’habitatge de lloguer i engeguem una aposta clara per noves formes d’accés, com a l'habitatge cooperatiu i la masoveria urbana.

Acció Social

El focus de les actuacions d’Acció Social es centrarà en respostes i intervencions per millorar la qualitat de vida de la infància i l'adolescència en risc d’exclusió. Hi ha previstes diverses actuacions per reduir l'absentisme i l'abandonament escolar en la infància i l'adolescència i per millorar les competències socials, la intel·ligència emocional i les competències bàsiques de la infància i l'adolescència. També es treballarà per millorar l'abordatge de la infància i l'adolescència en risc i les condicions del medi familiar (condicions econòmiques, apoderament familiar, promoure vincles comunitaris i capacitats parentals) i generar referents positius. És per això que per millorar la resposta s’apuja el nombre d’equipaments, el nombre de contractes i el seu import, així com també les franges d’edat com el nombre d’usuaris/es atesos, passant de 198.000 euros el 2015 als 406.000 previstes per al 2018, que es tradueix de 150 places existents al 2015 a les 320 previstes al 2018.

Una altra línia d’actuació es centrarà en la resposta a l’emergència i l’exclusió residencial. Està previst la implementació de nous recursos de mitjana i llarga estada dins de l’estratègia conjunta d’Ajuntament i entitats del sector per atendre les persones sense llar i famílies amb menors a càrrec que perden l’habitatge habitual i que tinguin una sortida estable d’habitatge a curt o mig termini. En el cas del primer col·lectiu, s’està treballant, en el marc d’un programa d’acció integral, en un model que incorpora el "housing first" (l’habitatge primer). En el cas de les famílies abans esmentades, es posa en marxa un nou model de resposta a la ciutat amb 5 Habitatges de Transició, aportant qualitat, confort i dignitat a les situacions d’estades temporals derivades fins ara a establiments hotelers i/o pensions, aconseguint també una millor eficiència en la despesa dels recursos públics.

Gabriel Fernàndez, regidor d’Acció Social, ha afirmat que

aquest nou pressupost que presentem avui és l’eina clau i real de la política per incidir i transformar la realitat en matèria d’Acció Social a la nostra ciutat, i és la continuïtat dels anteriors anys 2016 i 2017. És el gran esforç col·lectiu per consolidar la línia de canvi i millora que estem desenvolupant, en coherència amb el Pla de Mandat del Govern Municipal i el Pla Estratègic d’Acció Social Sabadell 2025.

Més informació

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER

 

Categories Ajuntament, Edusi, Govern, Habitatge, Parcs i Jardins, Serveis socials Tags acciosocial, ajuntament, Edusi, espai públic, habitatge, urbanisme