PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

07
Octubre
2020

Ple municipal del mes d’octubre

A continuació els principals temes tractats al Ple municipal ordinari del mes d’octubre

La sessió va aprovar la presentació de la candidatura perquè Sabadell esdevingui capital de la cultura catalana l’any 2024. L’aprovació al Ple arribava després que la Junta de Portaveus hagués aprovat una declaració en relació amb aquesta candidatura. Més informació.

Així mateix, el plenari va donar llum verda a l’adhesió a l'Estratègia catalana de la bicicleta 2025. Una estratègia aprovada per la Generalitat de Catalunya l’any passat amb la finalitat de promoure la bicicleta i aconseguir una mobilitat més amable i sostenible. Més informació.

D’altra banda, el Ple va resoldre les al·legacions i va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal d´ordenació del balcó del Ripoll, a l´entorn del carrer de Covadonga i la plaça de Clara Campoamor (MPG-120).  Es dona així un pas més en l’ordenació dels espais que configuren el talús del Ripoll des del campus de la UAB fins al passeig de la Revolució i la seva connectivitat transversal amb el centre de Sabadell. Més dades sobre el projecte.

A l’inici de la sessió, Lluis Perarnau va prendre possessió del càrrec com a regidor de l’Ajuntament de Sabadell.

Altres punts de la part resolutiva tractats durant la sessió van ser:

 • Aprovació de la cessió temporal en règim de comodat a la Fundació 1859 Caixa Sabadell d'obres i documents del fons de Joan Vila Casas del Museu d'Art de Sabadell, per a una exposició temporal. Aprovat.
 • Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2023. Aprovat.
 • Classificació de les ofertes presentades en el procediment de contractació del servei de manteniment i conservació dels espais verds del sector 1, arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7). Aprovat.
 • Anuència a la modificació dels estatuts socials de la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (CASSA). Aprovat.
 • Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança fiscal núm. 1.1, de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals. Aprovat.
 • Aprovació inicial del divuitè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2020. Aprovat.
 • Aprovació inicial del dinovè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2020. Aprovat.
 • Aprovació dels dos dies addicionals d'obertura dels establiments comercials en diumenges i festius en el terme municipal de Sabadell per a l'any 2021. Aprovat.
 • Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts d'organització i funcionament del Consell Assessor del Comerç i del Consum. Aprovat.

Part deliberativa i de control

Mocions aprovades:

 • Moció dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Crida per Sabadell, en defensa de la proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.
 • Moció del grup municipal de Ciutadans i Partit dels Socialistes de Catalunya, per a l'elaboració d'un pla municipal en contra de l'okupació il·legal d'habitatges i garantir el dret a la propietat de les persones.
 • Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Sabadell, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Crida per Sabadell i Podem, a favor de la implantació d'una oferta de formació universitària pública d'infermeria a Sabadell.