PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Sobre la ZBE Sabadell

INTRODUCCIÓ

L’Acord de París de 2015 adoptat en el marc de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic estableix l’objectiu mundial relatiu a l’adaptació, que consisteix en enfortir la resiliència i reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic amb la finalitat de contribuir al desenvolupament sostenible i aconseguir una resposta d’adaptació adequada. En l'article 7 es reconeix que l’adaptació és un repte mundial que incumbeix a tothom, amb dimensions locals, subnacionals, nacionals, regionals i internacional, i el que és més important: que un increment dels nivells de mitigació pot reduir la necessitat d’esforços addicionals d’adaptació.

Així mateix, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la contaminació de l’aire com un important risc mediambiental per a la salut i considera que la disminució dels nivells de contaminació atmosfèrica poden reduir la càrrega de morbiditat derivada d’accidents cerebrovasculars, càncers de pulmó i pneumopaties cròniques i agudes, entre elles l’asma. 

Igualment, la Declaració d’Emergència climàtica i ambiental del Parlament Europeu, de data 28 de novembre de 2019 “declara la situació d’emergència climàtica i mediambiental; demana a la Comissió, als Estats membres i a tots els agents mundials que adoptin urgentment les mesures concretes necessàries per combatre i contenir aquesta amenaça abans que sigui massa tard, i manifesta el seu propi compromís al respecte”.

En aquest context internacional i europeu, en relació amb la regulació de la mitigació dels impactes del canvi climàtic, l’Estat espanyol ha aprovat la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, de caràcter bàsic en la seva gran majoria. Aquesta Llei té per objecte assegurar el compliment, per part d’Espanya, dels objectius de l’Acord de París, adoptat el 12 de desembre de 2015, i promoure l’adaptació als impactes del canvi climàtic i la implantació d’un model de desenvolupament sostenible, entre d’altres aspectes.

Pel que fa a la normativa sectorial, l’article 16.4 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, estableix que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, poden elaborar els seus propis plans i programes, amb la finalitat de complir els nivells establerts en la normativa corresponent, i els permet d’adoptar mesures de restricció total o parcial del trànsit, entre les quals s’inclouen les restriccions als vehicles més contaminants, a certes matrícules, a certes hores o en certes zones, entre altres.

A Catalunya, la Generalitat, els ens locals, les organitzacions i els agents socials i econòmics van subscriure recentment l’Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya, que s’inclourà al nou Pla de millora de la qualitat de l’aire de Catalunya, i on les parts signants acorden fer un pas endavant i assumir el compromís de treballar per implementar una Zones de Baixes Emissions a tots els municipis catalans de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025, amb un model general comú adaptable a les diferents realitats territorials, socials i ambientals dels municipis, esdevenint una oportunitat de generalització, encara més gran, de les Zones de Baixes Emissions.

Per tot això, es fa necessària la implantació d'una Zona de Baixes Emissions de la ciutat de Sabadell, i l’aprovació d’una nova ordenança que reguli la restricció de la circulació de determinats vehicles en la mateixa, que incorpori els nous requeriments internacionals i els propis de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.

QUÈ ÉS?

S'entén per Zona de Baixes Emissions l'àmbit delimitat per una administració pública, en l'exercici de les seves competències, dins del seu territori, de caràcter continu, i en el qual s'apliquen restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l'aire i mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle, de conformitat amb la classificació dels vehicles pel seu nivell d'emissions d'acord amb el que estableixi el Reglament General de Vehicles vigent.

La Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica estableix que els municipis de més de 50.000 habitants han d’implantar zones de baixes emissions amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i preservar la salut de la ciutadania.

Sabadell, amb més de 200.000 habitants, compta amb el suport econòmic del Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya i del Fons Next Generation per engegar el projecte de la Zona de Baixes Emissions Sabadell, amb l'objectiu de reduir les emissions de contaminants a l'atmosfera, principalment diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10), així com la contaminació acústica, que tenen una afectació directa en la salut de les persones.

Actualment, l’ordenança i el projecte tècnic es troben en fase d’audiència pública. Podeu consultar tota la informació de l'expedient a la Seu electrònica de l'Ajuntament clicant aquí.

ÀMBIT 

L’àmbit contemplat a l'avantprojecte d'ordenança corresponent al barri del Centre, delimitat per la plaça de Catalunya, la ronda Zamenhof, el carrer Vilarrúbias, el carrers Brujas, carrer de l’Estació, carrer de Marquès de Comillas, carrer Latorre, carretera N-150 (en el tram entre carrer Latorre i ronda Ponent) i ronda Ponent. L' àrea té una superfície total d' 1,70 km2 i un perímetre de 5,15 km, i inclou una àrea de vianants de 0,21 km2 al seu centre. La distància màxima a recórrer des del perímetre al punt més interior són 1.200 m.

COM RECONÈIXER LA ZBE 

L’àrea comptarà amb senyalització vertical que indiqui als conductors que accedeixen a la zona de baixes emissions. El control dels vehicles que accedeixin en aquesta zona es farà mitjançant lectura de matrícules.

zonap

COM HO FAN ALTRES CIUTATS?

Actualment, més de dos-centes ciutats europees fa anys que compten amb zones de baixes emissions amb restriccions als vehicles més contaminants per preservar la salut dels seus habitants. Molt a prop hi tenim exemples de ciutats que ja han implantat la ZBE com Sant Cugat, Sant Joan Despí, Hospitalet, Sant Adrià de Besòs o Barcelona.

Més informació: