PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

04
Maig
2022

El Ple Municipal del mes de maig

El Ple del mes de maig celebrat el dia 3, va aprovar l’atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional a sis entitats per al desenvolupament del programa "Fem Vacances" per a l'any 2022.  Més informació. Així mateix, va aprovar de forma provisional la Modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell per a la regulació dels usos: recreatiu i habitatge d'ús turístic Més informació

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Dació de compte de la Memòria de la Sindicatura Municipal de Greuges corresponent a l'any 2021.
 • Aprovació de la rectificació de l'inventari general corresponent a l'any 2021.
 • Complementació de l'acord del Ple de 6 de juliol de 2021, pel qual es posa a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el solar situat a l'illa delimitada pel carrer de Varsòvia, 67-91, carrer de Berlín, 2-30, i carrer de Copenhagen, 82-116, per a la construcció de l'Institut Escola Virolet.
 • Modificació de la composició del Consell d'Acció Social.
 • Aprovació de les justificacions de les subvencions concedides a la Fundación Secretariado Gitano, per al desenvolupament del Programa Operatiu d'Inclusió Social i de l'Economia Social del Fons Social Europeu per als anys 2017, 2019 i 2020.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per a l'execució del projecte "Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials als campaments sahrauís a Tindouf (Algèria)".
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida a la Fundació Proa (Pro-Activa Open Arms), per a l'execució del projecte "Intervenció al Mediterrani central".
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Comissió d'Ajuda al Refugiat, per a l'execució del projecte "Tenderol d'acollida complementària" per a l'any 2020.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Associació per a l'Estudi i Defensa de la Natura, per a l'execució del projecte "Vivim, respirem, replantegem Sabadell" per a l'any 2019.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Agrupació de Defensa Forestal Sabadell ADF, per a la campanya de prevenció i lluita contra els incendis forestals de l'any 2021.
 • Aprovació de la classificació de les ofertes presentades en el procediment per a l'adjudicació de la concessió de domini públic per a la utilització privativa de les finques públiques de regadiu .
 • Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de la corporació per a l'any 2022.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per unanimitat una moció de l'Associació Esportiva Cinc Quilòmetres de Sabadell, per un Sabadell més inclusiu. Moció

El Ple, així mateix, va aprovar també per unanimitat una moció del grup municipal de Crida per Sabadell i ERC, a favor de la realització d'un Pla Territorial Sectorial Agrari del Vallès que protegeixi i dinamitzi l'activitat agrària al Vallès. Moció

A més, una moció del grup municipal de Ciutadans, per a la implantació d'una xarxa de refugis climàtics, es va aprovar per unanimitat. Moció

Finalment, una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, sobre el cas de ciberespionatge massiu Catalangate, es va aprovar per majoria amb els vots favorables de tots els grups, tret del PSC i Ciutadans que van votar en contra. Moció