PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

07
Octubre
2022

Ple Municipal del mes d’octubre

El Ple del mes d’octubre celebrat el dia 4 va aprovar l'autorització i la disposició de la despesa de 2.399.540,41 € per a l'ampliació de capital de la societat mercantil local Habitatges Municipals de Sabadell SA (VIMUSA), per al finançament del Pla de promoció d'habitatges 2019-2027. Més informació. Així mateix, va aprovar atorgar una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'entitat Vallès Wilaia, per a la realització del projecte "Vacances en pau 2022: Lligams d'amistat per sempre" durant l'any 2022. Més informació

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida a Joventut Atlètica de Sabadell, per a l'organització dels actes de celebració del centenari de l'entitat.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida al Consell Esportiu del Vallès Occidental-Sabadell (CEVO-S), per al foment, la promoció i l'organització de l'esport en edat escolar per a l'any 2021.
 • Aprovació de l'anul·lació de l'autorització i la disposició d'una part de la despesa corresponent a l'any 2022 del contracte del servei d'atenció domiciliària.
 • Aprovació de l'anul·lació de l'autorització i la disposició de la despesa corresponent al mes de desembre de l'any 2022 del contracte del servei d'atenció domiciliària.
 • Aprovació de la modificació del contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol municipals.
 • Aprovació de l'expedient de contractació del servei de menjador opcional als centres docents públics d'educació infantil i primària, instituts i instituts-escola que formen part del sistema de gestió agrupada de Sabadell, amb criteris de qualitat, inclusió, salut, educació i sostenibilitat.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Associació Refugees Welcome, per a la realització del projecte "Refugees Welcome Sabadell 2019" durant l'any 2019.
 • Dació de compte del Decret núm. 10501/2022, de 26 d'agost, de la Tinenta d'Alcaldessa de l'Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació, de creació del Comitè de seguiment del Pla de mesures antifrau.
 • Aprovació de la justificació de la dotació econòmica assignada als grups municipals corresponent a l'any 2021.
 • Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei energètic i el manteniment integral amb garantia total i de conservació de l'enllumenat públic corresponent al període comprès entre l'1 de novembre de 2016 i el 30 de novembre de 2021.
 • Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de 13 de juny de 2022, d'aprovació definitiva del Pla especial d'assignació d'usos a la dotació comunitària (clau c-9) situada al carrer Duran i Sors, 11, cantonada amb el carrer del Sol, 214.
 • Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'any 2023.
 • Dació de compte de l'informe de la Tresoreria de 21 de juliol de 2022, sobre el compliment dels terminis de pagament respecte al segon trimestre de 2022.
 • Establiment dels dos dies festius d'obertura comercial per a l'any 2023.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar una moció del grup municipal de Crida per Sabadell, per facilitar el subministrament d'aigua i la instal·lació del corresponent comptador amb caràcter provisional i excepcional a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial.  La moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups de la Crida i ERC i l’abstenció de la resta. Moció