09
Març
2015

S’inicien les tasques forestals per retirar els arbres caiguts per la ventada del 9 de desembre

L’Associació de Propietaris Forestals de Sabadell, Castellar del Vallès, Sentmenat i Terrassa ha adjudicat les feines a les empreses Serradora Boix, SL i Lignia ventreballsBiomassa, SL.

Les feines forestals al Rodal començaran la segona setmana de març per tal de tenir el màxim de territori condicionat abans de l’estiu

De les 18 empreses forestals que s’havien interessat, 10 van presentar ofertes en resposta al plec de condicions elaborat per l’Associació de Propietaris. A la reunió del passat 12 de febrer, els membres de l’Associació en van triar dues, Serradora Boix, SL i Lignia Biomassa, SL que treballaran respectivament en dues zones diferenciades de manera simultània: el sector de Can Vilà i el de Can Deu.

Josep Ayuso, tinent d’alcalde de Presidència, ha explicat en la roda de premsa d’aquest matí que

fa unes setmanes vam traslladar la voluntat i el compromís per part del govern de la ciutat d’anar informant de manera regular de tots els processos derivats de les ventades. En aquesta ocasió informem de l’adjudicació de les tasques de retirada de material de fusta. Actualment ja hi ha diverses persones treballant en un Pla específic d’ocupació del Vapor Llonch, juntament amb els ADF que hi estan treballant des del minut zero i avui ja podem dir que s’incorporaran ara tot el contingent de les empreses adjudicatàries de la retirada de fusta.

Ayuso ha comentat que es coordinarà les tasques de tothom per ser el màxim d’efectiu i ha destacat

la complicitat de l’àmbit ciutadà amb la constitució de l’Associació de propietaris, així com també amb el Protocol del Rodal i amb la comissió específica que s’ha constituït per les ventades amb un sol objectiu: treballar per minimitzar els efectes dels arbres caiguts a l’arribada de l’estiu.

Lluís Monge, regidor de Sostenibilitat, ha volgut destacar que:

començarem les obres de retirada des de dos àmbits: de Can Deu i de la banda de Can Vilà. Les tasques s’organitzaran dividits en subsectors i fins que no s’acabi un, no començarà l’altre amb l’objectiu que cada àmbit de treball quedi perfectament net i acabat”. Monge s’ha mostrat satisfet del treball comú amb l’Associació de Propietaris “per treballar tots junts contra aquest desastre natural a través d’aquesta fórmula que ens ha permès una gran agilitat, atesa la complexitat del tema i el volum d’arbres caiguts.

Josep Maria Sambeat, president de l’Associació de Propietaris Forestals, ha comentat que

des del primer dia vam veure que calia fer una acció conjunta per minimitzar el problema, ja que era inabastable si cadascú anava per la seva banda.

Sambeat també ha volgut agrair a l’Ajuntament, que a més de ser propietària d’una part de les zones afectades,

ha posat tots els recursos a favor de solucionar els efectes de les ventades.

Els passats dies s’han demanat més garanties a les empreses escollides i s’ha redactat el contracte marc que es signa avui, dilluns 9 de març, a les 19 hores amb els diferents propietaris. Les feines començaran al llarg d’aquesta setmana i es perllongaran, fins a retirar els arbres caiguts al rodal. Atesa la magnitud de la catàstrofe, es probable que en algunes zones les feines es perllonguin més enllà del 15 de juny.

Les feines del sector de Can Deu s’iniciaran simultàniament en dos sectors: de nord a sud des dels plans de Ca n’Arnella-Ca n’Argelaguet i de sud a nord des del barri de Can Deu. Quant al sector de Can Vilà, les feines començaran de nord cap al sud i l’àmbit de la Salut estarà net abans de diumenge de Rams.

Pla d’ocupació

Totes aquestes feines es veuen reforçades amb la contractació d’un Pla d’ocupació forestal, programa finançat per la línia de suport a l’ocupació local de la Diputació de Barcelona i gestionat conjuntament amb el Servei de Promoció Econòmica, format per 2 oficials i 8 operaris que des del 26 de febrer estan treballant en diferents zones del rodal de Sabadell, sobretot en aquells indrets on l’afectació no ha estat tan severa.

Els aprofitaments que es preveu fer dels arbres caiguts, trencats, en risc de trencament o caiguda o sense possibilitat de supervivència, és el següent: els troncs grans i rectes es destinaran a fusta de serra; els troncs prims i el brancatge, a fusta de trituració; i de les capçades es farà biomassa per a calefacció. En el cas de les capçades dels arbres que es trobin en zones de fort pendent es trituraran “in situ” per tal d’incorporar el seus nutrients al sòl del bosc.

Cal que s’extremi la precaució en dos aspectes claus:

L’accés al bosc continuarà restringit, tant per la dificultat de moure’s entre els arbres caiguts com per la possible caiguda de branques o d’arbres que hagin quedat malmesos per la ventada.

La manca de pluges i el normal procés d’assecat dels arbres caiguts van incrementant el risc d’incendi forestal. Es demana als ciutadans de no fer cap tipus d’activitat que pugui afavorir l’inici del foc.

Un cop retirats els arbres malmesos per la ventada es podrà fer una avaluació més realista de l’estat del bosc i de les possibilitats de recuperació dels diferents rodals.

Informació al web de l’Ajuntament de Sabadell

(http://www.sabadell.cat/ca/ventades)

l'Espai Natura Fundació Sabadell 1859

(www.espainaturasabadell.cat)

Categories Medi ambient, Transició Ecològica Tags medi ambient, rodal, ventades