PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
COOPERACIÓ

Cooperatives de dones al Camerun: Projecte PAEF

Agermanament sense Fronteres ens explica...

Amb la nostra contrapart ASAFRO treballem des de fa vint-i-cinc anys al Camerun. Sense interrupció i fins als nostres dies hem fet una trentena de projectes dels quals la majoria són d’àmbit rural pel desenvolupament de les cooperatives agrícoles.

Aquests projectes han estat encaminats a erradicar la pobresa, posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l’agricultura sostenible. Totes són accions dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030 que volen millorar les condicions de vida de la població beneficiària, principalment famílies de pagesos que viuen en petits veïnats en zones rurals, posant a la dona i les relacions d’igualtat de gènere en primer terme. Les famílies cameruneses que es dediquen a la pagesia són les més vulnerables des del punt de vista econòmic i social. Es tracta d’una població de risc entre la que s’accentuen problemàtiques com la deficiència nutricional, l’atur rural o l’alcoholisme, principalment dels homes. Les famílies viuen en zones afectades per l'èxode rural a causa de l’emigració dels joves a les ciutats. La població al Camerun és en un 54,4% urbana i un 45,6% rural, amb un 62% de població menor de 25 anys i només un 3,2% major de 65 anys.

Pel que fa concretament a l'agricultura, trobem que en aquesta zona hi manca una bona capacitació tècnica, a més de la falta de productes i eines apropiades, sobretot per les dones que són les que tradicionalment s’han dedicat a les tasques considerades domèstiques. Els homes tenen el monopoli del rol productiu i social mentre que la dona monopolitza el rol reproductiu amb la cura de la família quedant encarregada de la subsistència alimentària, via els petits horts entorn de la casa.

Portada

Plantació d’esqueixos de mandioca en un camp comunitari

Davant d’aquesta realitat es desenvolupa el projecte PAEF (Programme des Activités Économiques des Femmes). La primera fase de transformació que hem dut a terme amb aquest projecte des del 2014 al 2016 ha estat incorporar la dona al rol productiu remunerat i així fer-la pujar un esglaó en el rol social, en posar-la en el centre de la generació de recursos econòmics de la societat en igualtat de condicions que l'home.

Les associacions de dones proposen l’activitat econòmica a desenvolupar que majoritàriament són camps de cultiu de mandioca, però també petit comerç, cria d’animals o d’altres). Un cop aprovada la proposta s’assigna el crèdit que els permet iniciar el projecte. En el cas d’activitats agrícoles, es subministren també esqueixos i materials (carretons per al transport, molins per a la transformació de la mandioca…). Des del 2017 als nostres dies hem anat creixent i incentivant més associacions de dones, pujant un graó més en la perspectiva de gènere, incorporant l’home en els cursos de formació tècnica agrícola i per tractar la distribució de rols familiars, així com parlar de la violència de gènere o tractar temes tan importants com la lluita contra el canvi climàtic (tractament de residus, aprofitament de materials, etc.).

PAEF Reunio

Reunió d’una associació del programa PAEF

Actualment participen en aquest programa unes 500 dones de 71 associacions, distribuïdes en 9 zones del Camerun que com a beneficiàries directes representen uns 6.700  membres de les famílies que conviuen amb aquestes dones.

PAEF mapa 2021

Localitats de Camerun amb associacions de dones coordinades per Agermanament - ASAFRO

Cada cop la dona està més empoderada i feliç de veure que més parelles assisteixen conjuntament a cursos, així com el reconeixement per part de l’home de l’aproximació a la igualtat de gènere. De tota manera queda molta feina a fer per consolidar i canviar actituds i tradicions prou arrelades en aquelles terres.

PAEF Associacio

Associació de dones agricultores coordinada per Agermanament - ASAFRO

 (Abril de 2021)