PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

XARXA ANTIRUMORS DE SABADELL

 

Què són els rumors?

Els següents conceptes s’utilitzen amb molta freqüència en l’àmbit de la lluita per a la igualtat, la promoció dels drets i la no discriminació. Què són exactament els rumors? Què hi tenen a veure els estereotips, els prejudicis, i la discriminació?

Estereotips

estereotipsIdees preconcebudes i simplificadores, basades en el desconeixement o coneixement parcial d’una realitat social. Per exemple, s’atribueixen determinades qualitats a una persona només pel fet de ser membre d’un grup, sense tenir en compte la seva individualitat. Els estereotips no tenen perquè ser necessàriament negatius. Alguns exemples:

  • Les persones joves no tenen motivació ni interès per res.
  • No et pots refiar de les persones gitanes, diuen moltes mentides.
  • Les dones no saben conduir

Prejudicis

prejudicisActitud desconfiada i hostil envers alguna persona simplement pel fet de ser d’un col·lectiu concret(persones nouvingudes, LGTBI, joves, etc.). A vegades, fins i tot se li suposa que pertany al col·lectiu, sense estar-ne 100% segurs. 

Els prejudicis són accions, sovint inconscients, marcades per sentiments i emocions que es basen en els estereotips que tenim arrelats en el nostre marc mental.   

Rumors

rumorsSón especulacions no confirmades que s'intenten donar per certes sense necessitat de contrastar-les.Normalment, solen ser declaracions sobre persones, grups o esdeveniments que es difonen entre la població sense que se’n demostri la veracitat. Tenen credibilitat en determinats sectors de la societat perquè s’adeqüen a les conviccions pròpies preconcebudes sobre aquell tema o col·lectiu. 

Per exemple, alguns dels rumors més freqüents sobre les persones estrangeres:

  • Les persones estrangeres abusen dels ajuts socials
  • Ens treuen la feina i no cotitzen a la seguretat social
  • Baixen el nivell de les escoles

Discriminació

discriminacio“Tota distinció, exclusió, restricció o preferència basada en determinats motius, com són la raça, el color, el sexe, l'idioma, la religió, l'opinió política o d'una altra índole, l'origen nacional o social, la posició econòmica, el naixement o qualsevol altra condició social, i que tinguin per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones” 

(Observació General nº 18 del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides)