PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

Dades del Servei de Mediació - 2023

Al llarg de l’any 2023, el Servei de Mediació ha atès un total de 762 persones. S’han rebut 253 sol·licituds, de les quals s’han tancat 185 (47 resten en procés i 21 han retirat la seva sol·licitud). El 71% han evolucionat cap a un resultat favorable i els acords han beneficiat 6.022 persones.

Pel que fa a les problemàtiques ateses, la gran majoria es situen a l’àmbit veïnal, que representen el 58% dels casos, en temes com ara els sorolls (38%); les molèsties ocasionades per animals de companyia (15%); les humitats (6%), neteja o brutícia (7%) o, simplement, les dificultats de relació entre el veïnat (12%), entre d’altres. En segon lloc, es troben les casuístiques vinculades específicament a les comunitats de veïns (20,54%), com ara l’organització de la comunitat i quotes (21%), neteja (16%); i accessibilitat i soroll (13%). Les problemàtiques de l’àmbit familiar representen el 18% dels casos que s’atenen al Servei i les de l’àmbit escolar un 3%.

L’any 2023 el 38% de les sol·licituds han estat presentades directament per la ciutadania. D’altra banda, i si bé una bona part de les peticions hi arriben per derivació d’altres serveis municipals com ara Policia Municipal, les oficines del Sabadell Atenció Ciutadana o Acció Social, també poden arribar a través d’altres institucions com els Mossos d’Esquadra o els centres educatius o a través de la derivació de professionals externs a l’Ajuntament (administradors de finques, advocats, entitats...).

 

InfoMediacio dades23

 >> Descarregar pdf