PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Contribució als reptes

En el marc de les estratègies ECAT2020 i la RIS3CAT la Generalitat de Catalunya ha definit una estratègia industrial basada en els àmbits sectorials líders en la que s’aposta per a una indústria més intensiva en innovació, talent i en l’especialització del territori en les fortaleses del mateix. Aquesta estratègia industrial parteix d’un impuls públic amb lideratge privat, sobre la qual treballar per a enfortir la posició competitiva dels sectors pel seu creixement industrial.

Aquest PECT s’ha centrat  en l’àmbit dels sistemes industrials. Les tendències descrites pel sector són:

 • Cadenes de valor per a la fabricació de sistemes industrials cada cop més globals
 • La societat i les normatives, cada cop més sensibilitzades amb la sostenibilitat
 • Acceleració dels cicles de vida dels sistemes industrials

Les actuacions executades durant el projecte d’especialització donaran resposta als reptes que deriven de les estratègies, que són les següents:

 • Assolir majors nivells d’internacionalització
 • Reforçar la gestió de les empreses per incrementar la seva dimensió, millorar les seves capacitats i enfortir-les amb una formació adequada
 • Incorporar la tecnologia i la innovació com a factor bàsic de competitivitat i estratègia, juntament amb la renovació de la maquinaria industrial
 • Millorar l’entorn, i adequar l’estructura del sector per facilitar la competitivitat i sostenibilitat dels sistemes industrials, millorant-ne la percepció pública, posant-lo en valor i fomentant la cultura i vocacions industrials.

En general, amb les actuacions de formació (amb tallers i, sessions de formació específiques i continuades) i l’assessorament a empreses, es pretén apropar a les empreses cap a la innovació i les noves tecnologies, que les pugin entendre i incorporar-les als seus processos per arribar a ser més competitius i sostenibles des del punt de vista dels sistemes industrials i la manufactura avançada.

Tot això, mitjançant assessoraments personalitzats a les empreses i especialitzats en patents, sistemes de manufactura avançada i en temes d’innovació, però també amb disseny de formacions a mida en aquestes matèries aconseguint una especialització i potenciació de la indústria al territori. Per una altra banda, amb unes línies estratègiques molt semblants, des de la Generalitat de Catalunya s’ha determinat un Programa d’Impuls dels Sistemes Industrials “La Catalunya Industrial, un objectiu compartit”. Aquest programa té 5 pilars en els que es fonamenta:

 • Posicionament i factors interns de competitivitat
 • Accés al client
 • Internacionalització
 • Producte i tecnologia
 • Estructura del sector

D’aquest programa, destaca una estratègia industrial de Catalunya, que  inclou dues línies importants i desenvolupades en aquest PECT que són accés al client i, producte i tecnologia. L’accés al client s’aconsegueix amb les diferents dinamitzacions que s’executen durant el projecte, en les quals s’integra a l’usuari i comprador final, en sessions presencials on treballarà conjuntament amb dissenyadors i especialistes per a l’ajut en desenvolupament de millores i inclusió de tecnologies innovadores als productes i serveis de distints àmbits.

En aquest PECT, principalment, s’utilitza en la majoria de les seves actuacions la manufactura avançada com a KET (Key Enabling Technology) a més d’utilitzar l’experiència i el coneixement que poden aportar els socis per a l’entorn i, la promoció de l’ecodisseny a través de la OP5. Aquests tres aspectes s’alineen amb el pilar de producte i tecnologia descrit al programa.