PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Impacte

L’impacte del PECT en aquest territori s’espera que sigui profund i es manifestarà en múltiples aspectes i per a diferents tipus d'agents, entre els que destaquen fer del territori l'epicentre dels avenços industrials de Catalunya pel que fa a la innovació i el disseny aplicats al sector secundari de l'economia, amb una col·laboració entre municipis participants. Es transformarà, per tant, en una eina fonamental per al desenvolupament de solucions avançades per al conjunt de la indústria catalana i la de tot el sud d'Europa. El PECT ha de permetre:

 • Creació d'un ecosistema molt sòlid i coherent que perdurarà més enllà dels terminis del PECT. El procés de creació d'aquest PECT ha treballat, durant 18 mesos, en la línia de crear un autèntic ecosistema. En el procés, plenament participatiu, els diferents agents del territori han anat aportant idees i propostes i ha permès que tots els agents anessin assimilant el concepte mateix de l'ecosistema en la seva realitat territorial. Hi ha un grup molt sòlid de socis que aportaran recursos directament al PECT però també hi ha una llarga llista d'altres agents que, si bé no estan en disposició d'aportar recursos econòmics al pla, si que hi contribuiran orientant les seves activitats en benefici del PECT i del col·lectiu territorial.
 • Dins el marc de la creació de l'ecosistema, tant la gestió del PECT com les diferents operacions incorporen relacions sistemàtiques entre els agents participants (socis i no socis) que crearan uns hàbits relacionals que perduraran també més enllà de la finalització del PECT.
 • Col·laboració reforçada entre els ajuntaments participants, el projecte aporta un pas més en el desplegament d'un veritable sistema territorial d'impuls a la ocupació i l'economia. El treball en xarxa és capaç d'incrementar els recursos aportats pel territori a més de generar-hi noves centralitats. Els ajuntaments participants plantegen, en conseqüència, una nova forma de gestió de la promoció econòmica i de la ocupació, participant amb una visió conjunta de les actuacions més adients a cadascun dels seus territoris.
 • La suma de la innovació tecnològica i el disseny industrial en un mateix pla com a dos factors clau per al futur de la indústria. Efectivament, la indústria necessita de les millores continuades de la tecnologia però igualment importants són els aspectes del disseny -incorporant l'enfocament d'innovació oberta- a l'hora de trobar les millors solucions tant per al disseny de productes com per a la organització de la seva producció.
 • En un moment en que es comença a parlar de l'amenaça que representa la robotització per a una proporció molt important dels llocs de treball actuals, l'especialització en disseny i innovació industrial fa que el territori s'especialitzi en una de les matèries que, previsiblement, més incrementa les seves expectatives de demanda futura: la organització, en sentit ampli, de la producció a la indústria del futur. A conseqüència del punt anterior, sense dubte es produirà al territori un increment tant dels professionals com de les empreses especialitzades en aquest àmbit creant tot un nou subsector econòmic.
 • EL PECT té la voluntat i tindrà la capacitat d'incidir en tots els sectors industrials del territori. És una obvietat que el Vallès és un dels territoris més industrialitzats de Catalunya i això significa que hi ha indústries de molts sectors i subsectors diferents. Això feia difícil que tots ells poguessin disposar d'un PECT que els recolzés i els acollís per a ajudar-los en la seva expansió. L'eina pensada per als sectors industrials, les comunitats RIS3 de l'estratègia RIS3CAT, s'adreça, precisament, al impuls de les empreses per sectors. Tanmateix, no tos els sectors han sigut capaços de configurar un nucli prou potent com per disposen d'una comunitat pròpia. Això deixa una quantitat significativa de sectors i empreses amb dificultats per a accedir als beneficis dels fons europeus. La transversalitat industrial d'aquest PECT pot oferir a moltes d'aquestes empreses, tan del Vallès com de la resta de Catalunya, la possibilitat d'accedir als beneficis de la innovació i la tecnologia.
 • L'ampli teixit de Pimes del territori aprendrà a incorporar la innovació i el disseny com a elements clau de la millora de la seva competitivitat i, en conseqüència, estarà en disposició de crear més llocs de treball.
 • L'educació del territori també s'especialitzarà i això produirà nous lideratges. Aquest fet es produirà a centres com ESDI que ja tenen un lideratge clar en disseny industrial i disseny obert. Això també repercutirà favorablement en la qualificació dels professionals de l'educació del territori mitjançant l'estímul de la innovació i el disseny.
 • La posada en marxa de múltiples activitats en les que s'implicarà la població (tant per part dels ajuntaments, de l’ESDI com del Parc Taulí i de diverses activitats amb empreses) contribuirà a una nova cultura de la participació activa en la població; aquesta és necessària per a la millora de les solucions a les necessitats i problemes que es plantegen en múltiples entorns.
 • El PECT planteja també, en la construcció del seu ecosistema, la creació de nous entorns de foment de la innovació. D'aquesta manera, podran tenir oportunitats per a desenvolupar-se i desenvolupar els seu projectes una varietat més gran de persones: les que venen del món universitari, per suposat, però també altres persones formades per vies més informals com són els cada dia més nombrosos autodidactes, els que han accedit a formació on-line (MOOCs) i altres de similars. L'objectiu és també el de crear col·lectius d'innovadors que puguin realimentar-se i reforçar mútuament les seves propostes i projectes.
 • El PECT incorpora també el treball específic en favor de l'economia circular i de proximitat impulsant així no només una indústria competitiva sinó també una indústria sostenible. Aquest és un treball que és també una tasca de fons per a canviar la cultura de les empreses en favor de la sostenibilitat del planeta. La millora en la productivitat de les empreses a través del disseny i de les tècniques de manufactura avançada es complementa per tant amb una aposta per la sostenibilitat.