PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Operacions

El projecte PECT Vallès Industrial està conformat per les següents operacions:

OPERACIÓ 1: COORDINACIÓ. AJUNTAMENT DE SABADELL

L'operació de coordinació es fa necessària per un correcte desplegament del projecte i compliment de les diferents actuacions per part dels socis, vetllant perquè els objectius del PECT s'assoleixin de forma adequada fent seguiment de les diferents operacions i a través de la interlocució entre els diferents agents involucrats en el PECT. Operació amb un pressupost aprovat de 327.671,96 €.

OPERACIÓ 2: OBSERVATORI D’INTEL·LIGÈNCIA COMPETITIVA: TECNOLOGIES I LES TENDÈNCIES SOCIALS. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Universitat Autònoma de Barcelona desplega l’operació de l’Observatori d’intel·ligència competitiva: tecnologies i les tendències socials. S’ocupa d’oferir un avantatge competitiu i en innovació a les empreses del territori accedint a les bases de dades de patents d’arreu del món. Això permet tenir accés a informació tecnològica que es necessiti per augmentar la competitivitat de l’acció empresarial. Les empreses del territori disposaran d'una plataforma única de vigilància, personalitzada, amb informació sistemàtica i recorrent sobre les noves tendències socials i tecnologies globals d’aplicació al disseny industrial i a la manufactura avançada. Operació que compta amb un pressupost aprovat de 344.470 €.

OPERACIÓ 3: TECNODISSENY. FUNDACIÓ DISSENY TÈXTIL (FUNDIT)

 S’ocupa de crear un nou concepte denominat Tecnodisseny, entès com la perfecta comunió de tots dos mons (tecnologia i disseny) com a parts complementàries. L’objectiu principal és identificar reptes, desafiaments de negoci, idees d'innovació pel desenvolupament industrial i econòmic local a través d’un nou espai per a la mobilització de coneixement i talent. Operació que compta amb un pressupost aprovat de 2.117.819,43 €.

OPERACIÓ 4: EL DISSENY I LA INNOVACIÓ INDUSTRIALS AL SERVEI DE L’ENVELLIMENT ACTIU AL VALLÈS. CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

Corporació Sanitària Parc Taulí desplega l’operació sobre el disseny i la innovació industrial al servei d’un envelliment actiu al Vallès. El treball conjunt entre empreses, hospital, serveis socials i FUNDIT suposarà una transferència tecnològica al parc empresarial i industrial del Vallès, amb la finalitat de crear nous productes per millorar l'envelliment actiu i salut de la població de gent gran. D’aquesta manera es preveu dinamitzar el territori com un espai de trobada entre les empreses, professionals del disseny i les persones usuàries del producte o servei, com també, innovar en el disseny, fabricació d’equipament i en el desenvolupament de serveis per l’envelliment saludable i actiu. Operació que compte amb un pressupost aprovat de 245.000,33 €.

OPERACIÓ 5: IMPULS DE L’ECONOMIA CIRCULAR ALS SISTEMES INDUSTRIALS. AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès desplega l’operació sobre l’Impuls de l’economia circular als sistemes industrials. El projecte preveu millorar la competitivitat del teixit empresarial del territori mitjançant les actuacions d'economia circular identificades, les quals aniran orientades a millorar l'eficiència en l'ús dels recursos, reducció de costos i impulsar sinèrgies entre empreses mitjançant l’intercanvi de materials, energia i aigua. Operació que compta amb un pressupost aprovat de 241.757,88 €.