CA EN ES
 
          

OFICINA D'ENTITATS I VOLUNTARIAT

 

26
Octubre
2020

Sabadell invertirà més de 12,7 milions d’euros en 8 obres públiques per millorar la qualitat de vida de les persones i impulsar l’activitat econòmica

Sabadell invertirà més de 12,7 milions d’euros en 8 obres públiques per millorar la qualitat de vida de les persones i impulsar l’activitat econòmica

L’Ajuntament de Sabadell impulsarà durant els propers mesos una sèrie de projectes a diferents punts de la ciutat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i, al mateix temps, impulsar l’activitat econòmica. La Junta de Govern Local ha aprovat avui de forma inicial alguns dels projectes i la resta tindran llum verda o fins i tot adjudicaran obres durant les properes setmanes. La inversió global de les 8 iniciatives serà superior als 12,7 milions d’euros.

Avui durant la presentació dels projectes, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha explicat que

“són obres amb un alt impacte econòmic, tant per la injecció que suposa mobilitzar aquests recursos com per l’efecte que les millores o projectes tindran en l’activitat econòmica del seu entorn. I alhora, es tracta d’actuacions que es portaran a terme a tota la ciutat vetllant per la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes a tot el territori”.

En aquest sentit, Marta Farrés ha afegit que

“aquests projectes són un clar exemple que l'Ajuntament torna a estar en marxa i que invertirem a tot arreu per evitar una ciutat a dues velocitats”.

Es tracta d’operacions que han de millorar la qualitat de vida dels sabadellencs i sabadellenques, sobretot en termes de seguretat viària, mobilitat, millora paisatgística i, molt especialment, reforç de la naturalització dels espais públics i millora de la qualitat mediambiental.

Paral·lelament, la situació actual de pandèmia ha afectat considerablement l’activitat econòmica. La injecció financera que l’Ajuntament aplicarà amb la posada en marxa d’aquests projectes té per objectiu, precisament, contribuir, per mitjà de l’obra pública, a pal·liar els efectes de la desacceleració.

En aquest marc, la Junta de Govern Local ha aprovat avui de forma inicial els projectes executius de la urbanització del carrer de la Indústria, de la rehabilitació de la plaça de la Fuensanta, del Jardí de Campoamor, del parc del Nord i del Portal Sud. Els propers dies s’aprovarà el projecte del Centre d’Interpretació de Can Gambús. Així mateix, les properes setmanes es licitaran els treballs per arranjar el recorregut a peu a l’Escola Pau Casals i s’adjudicaran les obres del Camí Escolar de l’Escola Serra, al carrer de Pérez Moya. En bona part, el conjunt d’actuacions s’emmarquen dins el programa Fem Barri, per a la millora dels espais públics als set districtes de la ciutat.

Els Jardins de Campoamor

L’espai que ocupava l’antic camp de futbol de Campoamor, al carrer dels Reis Catòlics, esdevindrà una zona enjardinada i d’estada. L’objectiu és ampliar la infraestructura verda del barri, recuperar espais i al mateix temps ordenar i ampliar l’oferta d’estacionament de vehicles tot pacificant-hi el trànsit. El jardí, entre els barris d’Espronceda i de Campoamor, ocuparà una superfície d’11.000 m2 (dels quals, 5.000 són de coberta vegetal).

El projecte forma part de l’Estratègia DUSI i té un pressupost d’1.832.992 €, amb un finançament del 50% amb fons FEDER.

La futura nova zona verda es conforma en dues meitats: la del sud conté els espais amb els usos més intensos: l’àrea de jocs infantils, la rocalla de trepa i tobogans i les àrees d’estada. La meitat nord, totalment verda, dedicada especialment a conformar una infraestructura verda tant per al barri com per a tota la ciutat. Anirà coberta per una bosquina, per dotar-la del màxim confort ambiental.

Aquest jardí incorpora en el seu disseny criteris de sostenibilitat ambiental. S’hi plantaran 152 arbres nous, a més d’arbustos.

El carrer de la Indústria

El carrer de la Indústria serà de prioritat per a vianants i tindrà la calçada i la vorera al mateix nivell entre els carrers de Sant Joan i de Sant Llorenç. El projecte de reurbanització de la via té un pressupost de 937.442 €. L’actuació forma part del projecte EDUSI, finançat amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional.

El carrer de la Indústria estarà restringit al trànsit en aquest tram, però s’hi permetrà el pas de residents i la càrrega i descàrrega. I des del carrer de Sant Cristòfol fins al carrer de Sant Llorenç, es marcarà un àmbit d’espai segur per a la comunitat educativa per l’alta afluència de vianants.

Amb un índex de mobilitat rodada baix, el carrer de la Indústria és molt freqüentat per persones que hi van a peu. Es tracta d’una via que conserva una gran qualitat arquitectònica, ja que al tram en qüestió hi ha diversos edificis catalogats, com els que allotgen l’escola Sagrada Família i el Despatx Lluch, entre altres.

Amb la intervenció es conservaran tots els arbres que hi ha ara plantats i se n’hi plantarà algun de nou, com també una combinació d’arbustos diversos. Es crearan zones d’estada entre l’arbrat i els nous parterres amb mobiliari urbà. Per al paviment es farà servir lloses de granit, com a la resta dels carrers del centre.

Parc del Nord, Fase 1

El conjunt d’actuacions de la fase 1 del parc del Nord, treballades de manera intensa amb la Comissió del Parc del Nord, formada per veïns i veïnes del barri, persegueix la recuperació del corredor ecològic que era el torrent del Capellà, una estructura natural, l’eliminació de la qual ha anat afectant el desenvolupament del teixit urbà en l’entorn nord de la ciutat. Es pretén, doncs, recuperar l’indret com un sistema d’infiltració, aprofitament i acumulació de l’aigua de pluja.

El parc es concep com un sistema naturalitzat, essencialment permeable, amb molt poca superfície pavimentada. Alhora, l’espai verd està íntimament connectat a la ciutat, garantint el creuament dels principals fluxos urbans. Es preveu una plantació de 570 arbres, que es sumaran a l’arbrat existent.

Aquest projecte, cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER, té un cost de 2,5 milions d’euros.

Plaça de la Fuensanta

La plaça de la Fuensanta es transformarà en un espai de nova centralitat al barri de Ca n’Oriac, amb un caràcter de preferència per a vianants i amb limitacions de pas al trànsit rodat, tot garantint els accessos als aparcaments privats de la zona.

El projecte preveu una reforma integral de l’espai, en plataforma única i pavimentació de llambordes de formigó, amb parterres triangulars a manera de grans embornals enjardinats que incorporaran part de l’arbrat existent i d’altre de nou.

Per minimitzar la pèrdua de places d’estacionament que es produirà, es preveu convertir el carrer de la Mola en una via de sentit únic, de sortida del barri, per permetre guanyar una línia d’aparcament en semibateria. El cost del projecte és de 380.000 euros.

Recorregut a peu a l’Escola Pau Casals

El projecte, amb un pressupost de 770.000 euros, proposa condicionar l’espai verd triangular en la cruïlla dels carrers d’Atlanta i Mauritània. S’hi pavimentarà al nivell de les voreres tot l’espai i es posarà una barana en forma de ”L”, que delimiti una part de l’àmbit en l’angle cap als carrers d’Atlanta i Mauritània, en la línia de circulació́ de les voreres; s’hi posaran els màxims bancs possibles per afavorir un lloc de descans en la pujada i on es pugui esperar mentre els infants surten de l’escola; també es preveu instal·lar altre mobiliari urbà, una font i plantar-hi arbres.

D’altra banda, el projecte preveu també la millora dels recorreguts pels dos espais verds entre el barri de la Concòrdia i el de Can Rull. Aquesta millora inclourà la instal·lació́ de bancs, barana –en espais de força desnivell– i enllumenat. Les escales de pujada de via Aurèlia - Mauritània s’haurien de reparar i preveure una rampa per afavorir la circulació́ amb carros de compra, cotxets o cadires de rodes. Finalment es proposa crear un espai per a jocs infantils.

Aquest projecte està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

Camí escolar a l’Escola La Serra

La urbanització del tram del carrer de Pérez Moya, entre els carrers de Rusiñol i de la Saboneria, al Districte 6, permetrà millorar el camí escolar de l’Escola La Serra, augmentar-hi l’accessibilitat i garantint la seguretat en el moment d’entrar i sortir del centre educatiu. En aquest tram de carrer ja s’ha limitat l’accés al trànsit rodat a les hores d’entrada i sortida del centre educatiu.

El projecte preveu convertir aquest tram de carrer en una plataforma única, amb una única vorera aixecada a la banda dels habitatges. Aquesta actuació permetrà també soterrar les línies de la xarxa aèria de baixa tensió, la renovació de la xarxa d’aigua i millores en el clavegueram. També es preveu plantar arbrat nou.

El pressupost de l’actuació és de 247.268,30 €.

Centre del Parc Agrari de Can Gambús - Vallcorba

A la finca municipal del Parc Agrari s’ha projectat construir un edifici que permeti impulsar un model productiu d’agricultura de proximitat i actuar de focus de divulgació i formació relacionades amb l’agricultura de proximitat i sostenible.

L’edifici es dividirà en dos grans àmbits: el Magatzem Agrari per a les activitats agroforestals de la finca, on es puguin guardar tractors i maquinària agrícola d'ús general, i el Centre d’interpretació i formació (CICG), com a centre de visitants al Parc Agrari de Can Gambús. També es preveu la construcció d’una era, accessos i zona d’aparcament.

L’actuació té un cost de 600.000 euros i està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

Portal Sud

L’objectiu és construir un nou accés viari a Sabadell des de la C-58 i amb connexió directa amb la Gran Via i el carrer de Costa i Deu, en els dos sentits de circulació. Així s’ordenarà una de les entrades principals de la ciutat, la del sud, i canalitzarà els itineraris d’entrada i sortida des de l’autopista per al trànsit rodat.

El projecte inclou construir, en una primera fase, una rotonda de 90 m de diàmetre, amb dos carrils de circulació a l’interior i quatre ramals. El pressupost és de 5.449.241 €. En una segona fase, es reforçaria el col·lector de la riera de Can Feu i es construiria una nova rotonda als carrers de Víctor Balaguer i Costa i Deu.

Categories Ajuntament, Districtes, Edusi, Govern, Transparència Tags Covid-19, espai públic, reactivació econòmica, urbanisme, zones verdes

També et pot interessar...