CA EN ES
 
           

PARC AGRARI

30
Novembre
2020

Comença el procediment de concessió per conrear les finques municipals de regadiu

Es tracta de dues finques al parc agrari de Can Gambús amb una extensió total de prop de 6 hectàrees

Comença el procediment de concessió per conrear les finques municipals de regadiu

El Ple municipal de desembre portarà a aprovació els Plecs de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació per concurs públic, de la concessió per a la utilització privativa de les finques municipals públiques de regadiu, al parc agrari de Can Gambús.

L’objectiu és donar continuïtat a l’activitat agrària al Rodal amb el conreu de les dues finques de regadiu sota criteris de producció ecològica.  La concessió és per 7 anys, amb possibilitat de pròrroga de 5 anys més.

Les finques que surten ara a concurs es divideixen en dos lots diferenciats. Son els lots Can Gambús - Vallcorba 1, d’aproximadament 3,37 hectàrees, i Can Gambús – Vallcorba 2, amb una superfície superior a les 2,5 hectàrees.

Aquestes parcel·les amb disponibilitat d’aigua de reg estan pensades per desenvolupar conreus d’horta ecològics amb reg localitzat (degoters) que permetin reduir al màxim el consum d’aigua. Els cultius produïts (tomàquets, cebes, mongeta del ganxet, etc.) es podran comercialitzar com a producte de proximitat sota la marca de qualitat del Parc Agrari de Sabadell.

Està previst que el període de sol·licitud s’iniciï al llarg del mes de febrer del proper any.

Categories Parc Agrari, Transició Ecològica Tags ajuntament, ple