CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

14
Juliol
2016

Neix la Comissió de treball de recursos residencials per a la gent gran de Sabadell

L’organisme l’integren l’Ajuntament de Sabadell (grups polítics i govern), la Generalitat i la Plataforma d’Entitats per a la defensa de la residència pública de la zona Sud

Neix la Comissió de treball de recursos residencials per a la gent gran de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat i la Plataforma d’Entitats per a la defensa de la residència pública sector Sud de Sabadell, han creat una Comissió de treball de recursos residencials per a la gent gran de Sabadell, que treballarà per a la resolució de la mancança que pateix la ciutat de places de residència amb suport públic.

La constitució de la comissió va tenir lloc el dimarts 12 de juliol. La seva creació és una iniciativa del Govern de la ciutat i la conformen representants de l’Ajuntament - a través de la Regidoria d’Acció Social-, de la Generalitat i dels grups municipals, així com també de la Plataforma d'Entitats per a la defensa de la residència pública sector Sud de Sabadell. Els seus objectius són fer un diagnòstic compartit sobre la situació de les places residencials de gent gran a la ciutat, abordar la situació del projecte de residència del Sud i treballar, en definitiva, per a la resolució progressiva del dèficit que pateix Sabadell pel que fa a les places residencials que compten amb suport públic.

Durant la trobada de dimarts es va analitzar la situació global dels recursos residencials a la ciutat i es van intercanviar impressions sobre les necessitats, compromisos de treball i projectes de futur. A la reunió es va acordar noves trobades els propers mesos, durant les quals es buscaran fórmules per fer efectiva la pròrroga de la cessió dels terrenys que l’Ajuntament va cedir a la Generalitat l’any 2011 per a la residència del sud i que caduca el proper mes de novembre. Així mateix, es revisarà tècnicament el projecte de residència elaborat l’any 2008, per comprovar la seva vigència i adaptar-lo a les necessitats actuals.

També el propers mesos, en el marc de la Comissió, Ajuntament i Generalitat estudiaran conjuntament la situació actual de dèficit i la necessitat futura de places residencials i altres recursos comunitaris i es cercaran acords per donar la millor resposta possible a les situacions de fragilitat i dependència. Alhora s’acabarà de definir el funcionament de la pròpia Comissió, adaptant la proposta inicial a les aportacions recollides dimarts.

El regidor d’Acció Social de l’Ajuntament, Gabriel Fernàndez ha emmarcat la creació de la Comissió

dins el clar compromís del Govern de Sabadell per reduir la situació heretada de clars dèficits pel que fa a places residencials amb suport públic a la ciutat. A hores d’ara, 735 persones estan en llista d’espera per a una plaça amb suport públic a les residències de Sabadell i el temps mitjà d’espera per accedir a una plaça d’aquestes característiques és d’uns tres anys

En aquest sentit, continua Fernàndez,

treballarem els temes més urgents com la pròrroga de la cessió del terreny a la Generalitat per fer possible que Sabadell disposi, per fi, d’una residència amb places de titularitat pública, però incidint al mateix temps en qüestions com l’ampliació de la concertació de places amb centres residencials de la ciutat. Una mesura que, mentre no arriben les places públiques, farà possible reduir les angoixants llistes d’espera

Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, es va coincidir que, dins el Mapa de Serveis Socials de Catalunya, Sabadell és una zona amb alta necessitat i dèficit de recursos i també en la voluntat de treballar conjuntament per donar respostes adients que redueixin la manca de places residencials per a gent gran a la ciutat.

Situació de les places residencials

Sabadell disposa actualment de 1.074 places de residència per a gent gran, el que implica una ràtio per cada 1.000 habitants inferior a la mitjana catalana. D’aquestes places, un 39% compten amb una part de finançament públic, un percentatge també molt menor a la mitjana de Catalunya, situada en el 56%. Un dels indicadors, però, més significatius és la inexistència a Sabadell de places de titularitat pública, és a dir finançades només amb recursos públics. Un fet que comporta tant una important mancança a la nostra ciutat com també un significatiu greuge respecte altres indrets del territori.

En aquest marc, i tenint clar que la competència en matèria de places residencials correspon a la Generalitat de Catalunya, el Govern de Sabadell està treballant i fomentant el treball conjunt i coordinat entre administracions, formacions polítiques i ciutadania per revertir aquesta situació, donant d’aquesta manera resposta a les necessitats i demandes del conjunt de ciutadans i ciutadanes.

Categories Ajuntament, Govern, Gent gran Tags comisió de treball, gent gran, govern, serveis socials