CA EN ES
 
COOPERACIÓ
08
Juliol
2016

Una delegació holandesa coneix el treball que s’està portant a terme a Sabadell vers l'acollida de persones refugiades

La regidora de Drets Civils, Míriam Ferràndiz, acompanyada de personal tècnic municipal, ha explicat a una delegació holandesa procedent de les ciutats de Rotterdam, Utrech i la Haia, com es treballa en la recepció i acollida de les persones refugiades al nostre territori. La trobada, que va tenir lloc en el marc d’una visita organitzada per la Diputació de Barcelona, servirà a la delegació com a experiència per un estudi comparatiu a nivell internacional per reformar el sistema holandès d'asil i integració.

L’intercanvi d’experiències es va fer conjuntament amb personal tècnic i polític de l’Ajuntament de Mataró i representants d'entitats com ara Xarxa asil.cat, Stop mare Mortum, Creu Roja, CCAR i ACCEM. Durant la trobada es va presentar què està fent la Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació en temes d'acollida i accions de sensibilització envers la diversitat (tant persones refugiades com immigrades).

En el cas de Sabadell, i tal i com ha assenyalat la regidora de Drets Civils, Míriam Ferràndiz,

es va posar de manifest que històricament hem estat una ciutat d’acollida, que ens hem implicat en la defensa dels drets humans, la solidaritat i la pau i que ens hem compromès en la lluita contra les desigualtats. De fet, des de fa anys, treballem per aquests objectius en coordinació amb entitats municipalistes i ONG especialitzades

Sobre la crisi dels refugiats, des de l’Ajuntament de Sabadell s’han impulsat una sèrie d’actuacions polítiques per donar resposta a les necessitats dels refugiats. Concretament es va realitzar un recull de recursos i entitats de la ciutat a través de les quals es pot donar suport, s’ha establert contacte amb el conjunt d’entitats implicades i s’ha impulsat la creació de la Plataforma Ciutadana per als Refugiats que ha desenvolupat un conjunt d’accions formatives per oferir a la ciutadania les eines necessàries per entendre en profunditat la situació actual. Paral·lelament, s’ha creat una comissió tècnica municipal per a preparar l’acollida i s’han mantingut contactes amb estructures supramunicipals amb l’objectiu de coordinar recursos.

Així mateix, i d’entre altres accions, s’han signat convenis/acords de col·laboració econòmica amb 3 entitats que donen suport a l’àmbit de l'acollida, com són: CCAR, Fons Català de Cooperació, i  Creu Roja.

Categories Cooperació Tags Igualtat, Refugiats