PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI

Altres programes i itineraris

PROGRAMA ADEQUACIÓ 3

Aquest programa està destinat a l’alumnat que ja ha cursat Mitjà 2 per preparar-lo per a la prova d’accés a 3r de Grau Professional. L’alumnat té la possibilitat de cursar també un segon instrument, però només amb un informe favorable de l’equip docent i si hi ha plaça disponible.

6 quadre altres itineraris programa adequacio 3

PROGRAMA AVANÇAT

Aquest programa està destinat a l’alumnat que ha superat el Programa Mitjà 2 o el 2n de Grau Professional i que no desitja continuar cursant estudis reglats de Grau Professional.

6 quadre altres programes i itineraris 01

MÚSICA OBERTA

Diversos programes de diverses durades consistent cadascun en una sola assignatura. Es poden cursar més d’un programa simultàniament.

6 quadre altres programes i itineraris 02

BÀSIC ADAPTAT

A aquest programa s’hi pot inscriure alumnat amb necessitats educatives específiques amb un nivell similar al del programa Bàsic.

Inclou les següents assignatures:

6 quadre altres programes i itineraris 03

ITINERARI DE MÚSICA MODERNA

El centre ofereix un itinerari de formació en l’àmbit de Jazz i Música moderna que passa per algunes assignatures incloses en l’oferta educativa de l’Escola de Música i del Conservatori Professional.

Aquestes són les assignatures i els programes on s’ofereixen:

  • Percussió moderna: programes Bàsic, Mitjà, Avançat, Adequació 3 i Grau Professional (Instrument complementari).
  • Saxòfon: programes Bàsic, Mitjà, Avançat, Adequació 3 i Grau Professional (Instrument complementari).
  • Conjunt piano modern: programes Mitjà, Avançat, Adequació 3, Adults, Música Oberta i Grau Professional (alumnat de piano de 3r i 4t).
  • Big Band: programes Bàsic (3 i 4), Mitjà, Avançat, Adequació 3 i Grau Professional (1r i 2n).
  • Combos de Jazz i Música moderna: programes Avançat i Grau Professional (a partir de 3r). L’alumnat de 3r i 4t de GP que ha de cursar Música de cambra pot substituir-la pel Combo de Jazz. L’alumnat de 5è i 6è de GP ha de cursar Música de cambra obligatòriament i només pot cursar el Combo de Jazz com a optativa.
  • Harmonia i interpretació de Jazz i Música moderna I i II: programes Avançat i Grau Professional (a partir de 4t).
  • Improvisació i transcripció de Jazz i Música moderna: programes Avançat i Grau Professional (a partir de 4t).

DESCARREGA EL PDF