PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI

Programa Mitjà

Aquest programa està destinat a l’alumnat que ha superat el Programa Bàsic 4 i que desitja prosseguir estudis de música de forma no reglada. Pot accedir-hi també alumnat extern. També està destinat a l’alumnat que encara no ha assolit el nivell suficient d’instrument per poder superar la prova d’accés a 1r de Grau Professional i decideix seguir una segona via d’accés al GP mitjançant el programa pont Adequació 3. L’alumnat té la possibilitat de cursar també un segon instrument, però només amb un informe favorable de l’equip docent i si hi ha plaça disponible.

quadre programa mitja

DESCARREGA EL PDF