CA EN ES

Què és?

Els PECT són els Projectes d’especialització i competitivitat territorial proposats per les administracions locals. Són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, i que tenen un fort component d'innovació. Aquests contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i del Programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.

La Generalitat de Catalunya ha considerat que és mereixedor del cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 el PECT “Vallès industrial: innovació i disseny de la indústria europea”. És un dels únics 4 Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovats i el seu cost total del Projecte Vallès Industrial és de gairebé 3,7M€ i rep una subvenció d’1,6M€ d’Europa per desenvolupar diferents operacions.

Les entitats beneficiàries del PECT "Vallès Industrial. Innovació i disseny de la indústria europea" són

ENTITAT

OPERACIÓ

Ajuntament de Sabadell

Coordinació

Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT)

Tecnodisseny

Universitat Autònoma de Barcelona

Observatori d'intel·ligència competitiva

Corporació Sanitària Parc Taulí

Disseny i innovació en l’envelliment actiu

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Impuls de l’economia circular

Els socis del projecte no beneficiaris són Barberà del Vallès i Castellar del Vallès.