PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
IGUALTAT i LGBTI+

 

Presentem el nou Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI

El Pla, fruit de l’anàlisi i la participació, s’estructura en 8 eixos estratègics i planteja 28 objectius, 106 línies d’actuació i 292 indicadors de seguiment.

pla genere

Definir polítiques públiques que contribueixin a una igualtat de gènere real i efectiva i a la no discriminació de les persones LGTBI a Sabadell és el principal objectiu del Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI 2018-2022. El Pla, aprovat al Ple municipal del mes de setembre presenta ja d’entrada un element innovador i és que integra dues perspectives: la igualtat de gènere però també el treball pel respecte a la diversitat sexual, afectiva i de gènere. En aquest sentit, el document parteix de la base que l’encasellament de les persones en pautes rígides que limiten el que significa ser “dona” o “home” quant a desitjos, autopercepcions, competències, etc. ha portat històricament les dones a una situació de discriminació, al temps que ha generat exclusió de persones que no tenen una sexualitat o gènere normatiu. És per això que el nou Pla pretén integrar tant la perspectiva d’identitat de gènere com d’orientació sexual i afectiva, vetllant per un treball transversal i intersectorial que permeti avançar cap a la igualtat entre totes les persones.

Tal com ha explicat la regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferràndiz, “volem que Sabadell sigui una ciutat lliure de sexisme, una ciutat que posi en el centre el dret a viure amb llibertat i igualtat. Des de la institució assumim el compromís a treballar per a assolir l’eliminació de les violències masclistes, de gènere i la LGTBIfòbia , però cal fer-ho de manera col·legiada amb la ciutadania. Sabem que partim d’ una societat on la desigualtat entre homes i dones està present en pràcticament tots els àmbits. D’aquí la complexitat del seu abordatge, ja que requereix d’una profunda transformació social, cultural i política. Una transformació que cal abordar des de tots i cadascun dels departaments i serveis de l’ajuntament així com des de cadascuna de les persones que conformem aquesta societat”.

L’elaboració del Pla s’ha portat a terme en tres fases: un compromís transversal i de lideratge per part de l’Ajuntament amb les polítiques d’igualtat; la fase de diagnosi per conèixer la situació pel que fa a les desigualtats existents i les oportunitats per desenvolupar-hi projectes; i el Pla d’Acció, que descriu línies d’actuació per assolir objectius establerts. Amb tot, el Pla s’estructura en 8 eixos estratègics i planteja un total de 28 objectius, 106 línies d’actuació i 292 indicadors. Així mateix es comptarà amb mecanismes de seguiment i avaluació per garantir el seu desenvolupament.

Anàlisi i participació

Durant l’elaboració del document s’han combinat diferents mètodes i tècniques de treball per garantir una anàlisi acurada de la realitat i alhora facilitar i garantir la participació. En aquest sentit, s’han analitzat informes, documents, estadístiques, etc.; s’han realitzat entrevistes en profunditat a 11 persones clau en la promoció de la igualtat; s’han organitzat dos grups de participació –un amb personal tècnic municipal i un altre amb ciutadans i ciutadanes que s’ha impulsat en el marc de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI, comptant amb persones a títol individual i representants d’entitats--; també s’han conformat dos grups de treball amb la Secció de Gènere, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament i s’han recollit més de 200 qüestionaris sobre les percepcions de la ciutadania. Així mateix, s’han mantingut reunions informatives i de treball amb els grups municipals.

Eixos estratègics

Tant la Diagnosi com el Pla d’Acció s’ha realitzat a partir de 8 eixos estratègics, dins els quals s’emmarquen els 28 objectius i les 106 línies d’acció. Pel que fa als indicadors, són propostes a tenir en compte i que podrien facilitar el seguiment i avaluació del grau d’acompliment del Pla. Els eixos estratègics són:

1.  Compromís amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual, que passa, entre altres accions, per situar les polítiques de gènere i LGTBI com una prioritat en l’agenda política de l’administració local i també perquè aquesta sigui una estratègia transversal, on tots els departaments i àrees municipals siguin coresponsables en la defensa dels drets de les dones i les persones LGTBI.

2.  Acció contra les violències masclistes i la LGTBIfòbia, on cal consolidar i ampliar el circuit d’abordatge d’aquestes violències en els diversos àmbits, també en els espais d’oci i vetllant per uns espais públics lliures de discriminació.

3.  Diversitat i interseccionalitat, on en base a la informació recollida durant la diagnosi, es treballarà per fomentar el lideratge i apoderament de les dones migrades i les dones gitanes, per millorar la qualitat de vida de les dones grans i persones grans LGTBI i per facilitar l’accés als recursos a dones i persones LGTBI en risc d’exclusió social i pobresa.

4.  Visualització i participació social i política. En aquest eix s’inscriuen objectius com consolidar la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI com un espai participatiu i d’intercanvi, fomentar la incorporació de les perspectives de gènere i LGTBI als espais de participació i promoure l’apoderament i visualització de les dones i persones LGTBI en l’àmbit públic.

5.  Treballs i usos del temps, on s’aposta per fomentar la coresponsabilitat i el repartiment equitatiu dels treballs i millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores; per impulsar una ocupació lliure de desigualtats tant per raó de gènere o d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere; i potenciar que les empreses i les iniciatives d’Economia Social i Solidària incorporin un compromís amb la igualtat.

6.   Coeducació i transmissió de valors igualitaris: En aquest marc es vol avançar en la implantació d’un model coeducatiu en l’ensenyament, implicant tota la comunitat educativa, contribuir a la desaparició d’estereotips i rols de gènere tant en l’àmbit acadèmic com de lleure i fer front a tot tipus de violència o discriminacions en el context educatiu.

7.   Cultura, memòria història i comunicació. Els objectius d’aquest eix passen per visualitzar i posar en valor el paper de les dones i persones LGTBI en la història de Sabadell, potenciar el compromís amb la igualtat i la diversitat de gènere i sexual a través de la programació cultural, reforçar la difusió dels serveis i recursos per a la igualtat i garantir una comunicació institucional interna i externa amb perspectiva de gènere, LGTBI inclusiva i no heterosexista.

8.   Salut i esports, on s’inscriuen objectius com potenciar la participació i visualització de les dones a l’esport i fer front al fet que les noies abandonin prematurament la pràctica esportiva (cal tenir en compte que els estereotips imperants atorguen major reputació i reconeixement als esports masculinitzats, el que contribueix a què les noies deixin l’esport abans). També dins aquest eix s’aposta per promoure un esport inclusiu i lliure d’LGTBIfòbia, per sensibilitzar i promoure els drets a la salut de les persones trans i intersex i per la promoció d’una educació afectiva i sexual des de la diversitat i vetllant per garantir els drets sexuals i reproductius de les dones.

Per garantir el desenvolupament i seguiment del Pla es constituirà una Comissió de Seguiment que coordinarà l’avaluació anual, vetllant per una mirada transversal i per la interlocució amb la ciutadania a través de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI. D’aquesta manera i anualment s’elaborarà un informe de valoració i es validarà la planificació anual de les accions que cal desenvolupar per assolir els objectius fixats.

El Pla en imatges

INFO1 PETITAINFO 2 PETITAINFO 3 PETITA

Link al Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI