PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

14
Desembre
2022

Ple Municipal del mes de desembre

El Ple del mes de desembre celebrat el dia 13 va aprovar la resolució d'al·legacions i aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, Arqueològics i Ambientals de Sabadell. Més informació

Va aprovar també de forma inicial el Reglament prestacions econòmiques de caràcter social. Més informació. A més va aprovar  de forma inicial un altre reglament, el de Participació Ciutadana. Més informació.

D’altra banda va aprovar la sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P, per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles corresponent a l'any 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Més informació

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Presa de possessió de la Sra. Aurora Murillo Román del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sabadell.
 • Acceptació de la proposta del Servei Català de la Salut d'ampliació i modificació dels límits de les Àrees Bàsiques de Salut 3B-Nord, 4A-Concòrdia i 4B-Can Rull, i de modificació de la descripció dels límits de les Àrees Bàsiques de Salut 1A-Centre, 1B-Sant Oleguer i 5-Gràcia Merinals.
 • Classificació de les ofertes presentades en el procediment de contractació del servei de gestió de les escoles bressol i els centres d'educació infantil i familiar municipals.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida al Col·legi d'Advocats de Sabadell, per a l'execució del projecte integral d'assessorament i assistència jurídica a víctimes de la violència racista, xenòfoba, homòfoba o de vulneració de drets humans, durant l'any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), per a l'execució del projecte "Tenderol" durant l'any 2021.
 • Aprovació dels criteris per al control del destí, la justificació i la publicitat de la dotació econòmica assignada als grups municipals.
 • Inadmissió del recurs de reposició interposat pel Sr. Lluís Matas Bertran, regidor i portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell, contra l'acord del Ple de 4 d'octubre de 2022, pel qual s'aprova la justificació de la dotació econòmica assignada als grups municipals corresponent a l'any 2021.
 • Modificació del contracte del servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7).
 • Anul·lació per duplicitat del reconeixement de l'obligació referent a la despesa corresponent a la revisió de preus del contracte d'obres de construcció de la central i xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans.
 • Aprovació de l'autorització i la disposició de la despesa complementària per a l'any 2022 del contracte de gestió del servei públic de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i altres serveis complementaris.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la despesa relativa al tapiat de l'accés a la planta tercera de la finca situada a la baixada de Can Puiggener, 56.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Associació Banc d'Energia, per a l'execució del projecte "Energies Compartides" durant l'any 2018.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions indegudament adquirides durant l'exercici 2021.
 • Dació de compte de l'informe de la Tresoreria de 19 d'octubre de 2022, sobre el compliment dels terminis de pagament respecte al tercer trimestre de 2022.
 • Concessió d'una subvenció directa de caràcter excepcional a l'Associació Sabadell Comerç Centre, per al desenvolupament del Campament Reial durant la campanya de Nadal 2022-2023.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal del Partit del Socialistes de Catalunya, per instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a prestar atenció pediàtrica i una cartera de serveis completa al Centre d'Atenció Primària de Can Llong. Moció

D’altra banda el Ple va aprovar una moció del grup municipal de la Crida per Sabadell, per una ciutat igualitària des d'un urbanisme amb perspectiva de gènere. Es va aprovar per majoria dels grups, tret del grup Socialista, que es va abstenir. Moció

Finalment, es va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb motiu de la commemoració de l'any Natividad Yarza Planas a la ciutat de Sabadell. Moció

Categories Ajuntament, Govern Tags Ple, Ple municipal