CA EN ES
 
COOPERACIÓ
04
Agost
2023

Sabadell es suma a la commemoració del 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans

Sabadell es suma a la commemoració del 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans

El 10 de desembre de 2023 es commemora el 75è aniversari de la proclamació dels Drets Humans, resolució adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Des de l’Ajuntament i en treball conjunt amb entitats, centres educatius, i institucions com la Síndica Municipal de Greuges, s’ha preparat una commemoració amb l’objectiu de difondre i sensibilitzar la ciutadania vers els drets que recull la Declaració. S’hi fa especial esment als reptes de les societats actuals, sobretot pel que fa a la cultura de la pau, el compromís de no discriminació i de lluita antifeixista i antiracista, i incorporant en aquesta mirada els nous drets emergents que hi apareixen a la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Tal com expressa la regidora de Drets Civils, Sílvia Garcia,

“a Sabadell estem compromesos amb la salvaguarda dels drets humans i volem que amb motiu del 75è aniversari de la Declaració es puguin difondre tant la necessitat de garantir els drets humans per a qualsevol persona com la necessitat de ser ferms davant qualsevol discriminació”.

Amb aquesta campanya es volen posar en valor les moltes accions i activitats a favor dels drets humans que es duen a terme a la ciutat, tant des de les entitats com des dels diferents àmbits de l’Ajuntament. Per això al llarg de tot aquest 2023 i fins al juny de 2024 es farà difusió de les activitats commemoratives a l’entorn dels drets humans, sota el lema “A Sabadell vetllem pels Drets Humans. Avui i cada dia”.

Les ciutats són un espai clau per a la implementació i garantia real dels drets humans. Aquesta realitat i els nous reptes sortits de l’evolució dels drets humans emergents van portar el municipalisme l’any 2000 a treballar en xarxa per a la construcció d’eines de defensa i garanties dels drets de les persones. Així va néixer la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la ciutat, que Sabadell va signar el mateix any. S’hi recullen els drets dels ciutadans i ciutadanes i els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.

Pel que fa a la Declaració dels Drets Humans de l’any 1948, és un conjunt de normes reguladores de caràcter universal que permeten la convivència pacífica entre pobles, religions, ètnies i maneres d’entendre el món. Són concebuts com un mitjà per protegir la persona, ja que es fonamenten en el principi del respecte incondicional, en la seva dignitat i la seva vàlua.

En el preàmbul es proclama aquesta Declaració Universal de Drets Humans com “ l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin, mitjançant l'educació, el respecte a aquests drets i llibertats i assegurin, amb mesures progressives nacionals i internacionals, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels estats membres com entre els dels territoris sota llur jurisdicció”.

El reconeixement dels drets inherents a l’ésser humà és un procés en permanent evolució i actualització, que avança en funció de les necessitats i el context. Des de l’aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans el 1948, hi ha hagut transformacions molt importants que han comportat l’aparició de nous reptes que requereixen el reconeixement de nous drets, anomenats drets humans emergents.

Més informació

Categories Sabadell 2030, Cooperació, Drets Civils i Gènere, Projectes Estratègics Tags Assemblea General de les Nacions Unides, Declaració dels Drets Humans, Drets Humans