PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Bústia Ètica i de Bon Govern

Altres canals de comunicació

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l'Ajuntament de Sabadell i al seu sector públic. Per a altres tipus de comunicacions, hi ha els canals següents:

Comunicats a l'ajuntament

Qualsevol comunicació no formal amb l'Ajuntament. S’hi poden fer arribar preguntes, aclariments o dubtes sobre les informacions publicades en els diferents llocs web municipals o demanar com trobar alguna informació sobre algun tràmit i servei municipal, entre d’altres. Per aquest canal no es pot iniciar cap tràmit ni expedient administratiu.

Queixes, suggeriments i propostes

Una queixa és la informació que presenta la ciutadania per posar en coneixement de l'Ajuntament un mal funcionament o deficiència dels serveis municipals, amb l’objectiu de corregir-los. Un suggeriment o proposta és l'aportació formulada per la ciutadania destinada a millorar la prestació o la qualitat d'un servei de competència municipal o de les entitats que depenen de l'Ajuntament, ja sigui en l'àmbit organitzatiu o funcional.

Incidències a la via pública

El tràmit recollirà incidències a la via pública relacionades preferentment amb: l'enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus, el mobiliari urbà, els espais enjardinats, l'arbrat, la xarxa de clavegueram, el paviment de vorera i calçada, les baranes, la senyalització de trànsit, els pilons, els miralls, les bandes reductores de velocitat i els semàfors. Aquestes també poden ser comunicades a través de l'App Sabadell Espai Públic, on es pot fer el seguiment.

Sol·licitud genèrica

La ciutadania pot adreçar-se a l'Ajuntament de Sabadell complimentant aquest formulari d'instància general normalitzada en tots els tràmits per als quals no s'hagi determinat la utilització d'un formulari específic.

Queixa o reclamació a la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell

Queixes o reclamacions referides a l’actuació de l’Ajuntament de Sabadell, en els temes que afecten la vida diària de la ciutadania (neteja, habitatge, multes, transports, etc.).

Bústia Ètica i de Bon Govern

Queixes o reclamacions referides a l’actuació de l’Ajuntament de Sabadell, en els temes que afecten la vida diària de la ciutadania (neteja, habitatge, multes, transports, etc.). Canal de denúncia obert a tota la ciutadania, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes dutes a terme a l'Ajuntament de Sabadell i al seu sector públic que resultin contràries al dret o als principis o regles ètiques de bon govern . Aquest canal garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.