PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Bústia Ètica i de Bon Govern

Què és?

que es2 0La Bústia Ètica i de Bon Govern esdevé un mecanisme electrònic de participació ciutadana fonamental perquè es concep com una eina necessària que ha de permetre oferir a qualsevol persona, tingui o no la condició de servidor públic, un canal prioritari i segur per facilitar a l'Ajuntament de Sabadell, de manera confidencial, la comunicació de conductes que s'hagin esdevingut en el si de la seva organització que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les regles de conducta exigibles als servidors públics.
La Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Sabadell és un canal electrònic segur, mitjançant el qual qualsevol ciutadà o servidor públic pot fer una comunicació de manera anònima. Aquest és un instrument per protegir les persones alertadores, les quals representen una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l’Ajuntament de Sabadell i el seu sector públic, no per formular queixes i consultes. En cas de queixes i suggeriments, comunicacions a l’ajuntament, incidències a la via pública o queixes o reclamacions a la Síndica de greuges, existeixen altres canals de comunicació

Voleu continuar amb la comunicació a la Bústia Ètica i de Bon Govern?

Sí, continuar