PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Bústia Ètica i de Bon Govern

Àmbit d’actuació

Pot fer comunicacions a la Bústia Ètica i de Bon Govern qualsevol ciutadà/na, a més dels servidors/es públics/ques de l’Ajuntament de Sabadell i de les societats que el componen:

1. Les comunicacions efectuades a la Bústia Ètica i de Bon Govern estan destinades a comunicar accions o omissions que la persona comunicant consideri que poden resultar contràries al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern que estableix la normativa vigent i que es refereixin a l’Ajuntament de Sabadell o a les societats que el componen.

2. Les comunicacions efectuades a la Bústia Ètica i de Bon Govern no suposen l’inici d’un procediment administratiu, ni tenen efecte de presentació de documents al Registre administratiu municipal. La persona que realitzi aquesta comunicació tampoc adquireix la condició de persona interessada en un procediment administratiu.

3. Les comunicacions formulades mitjançant la Bústia Ètica i de Bon Govern no es consideren, en cap cas, un instrument per a l’exercici del dret de petició, ni tampoc per formular consultes, suggeriments o incidències a l’Ajuntament o a les societats que el componen. Per a això, han de fer servir els canals habilitats per aquesta finalitat.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Les comunicacions es poden presentar:

  • A través de correu postal (Servei de Transparència i Bon govern, Rambla, 69, 08202 de Sabadell).
  • Verbalment, per via telefònica al 937453159,o bé adjuntant un missatge de veu a la plataforma.
  • Presencialment sol·licitant una cita al telèfon 937453159.
  • A través de la plataforma electrònica de gestió de la Bústia. Aquesta aplicacióAquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l’Ajuntament de Sabadell i el seu sector públic, no per formular queixes i consultes. En cas de queixes i suggeriments, comunicacions a l’ajuntament, incidències a la via pública o queixes o reclamacions a la Síndica de greuges, existeixen altres canals de comunicació

Voleu continuar amb la comunicació a la Bústia Ètica i de Bon Govern?

Sí, continuar