PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Bústia Ètica i de Bon Govern

Seguiment de les comunicacions

Si la comunicació compleix els requisits, el servei gestor de la Bústia Ètica la deriva a la Comissió d'Ètica Pública i/o al Comitè de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau en funció del seu contingut i es respon en el termini de tres mesos des de la recepció, prorrogable en funció de la complexitat de la investigació. Un cop fetes les tasques de comprovació procedents, es formularà una proposta d’acord del Comitè de Seguiment del Pla de Mesures i/o la Comissió d’Ètica pública, el qual podrà contenir una o diverses de les possibles actuacions:

• La formulació de recomanacions i mesures de millora en la gestió pública que consideri adequades.
• La derivació de l’expedient a l’òrgan competent, la proposta d’incoació d’expedients administratius per restaurar la legalitat alterada o per l’adopció de mesures sancionadores o disciplinàries.
• La comunicació a la fiscalia de les conductes que puguin ser constitutives d’il·lícit penal.
• L’arxivament de les comprovacions quan en resulti acreditada la manca de vulneració en l'ordenament jurídic o als principis i regles ètiques i de bon govern.
• La suspensió de les comprovacions quan es tingui coneixement que s’està tramitant un expedient disciplinari o judicial previ.

Per conèixer amb més detall sobre les normes de funcionament d’aquest canal de comunicació, podeu consultar les normes reguladores del funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Les comunicacions es poden presentar:

  • A través de correu postal (Servei de Transparència i Bon govern, Rambla, 69, 08202 de Sabadell).
  • Verbalment, per via telefònica al 937453159,o bé adjuntant un missatge de veu a la plataforma.
  • Presencialment sol·licitant una cita al telèfon 937453159.
  • A través de la plataforma electrònica de gestió de la Bústia. Aquesta aplicacióAquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l’Ajuntament de Sabadell i el seu sector públic, no per formular queixes i consultes. En cas de queixes i suggeriments, comunicacions a l’ajuntament, incidències a la via pública o queixes o reclamacions a la Síndica de greuges, existeixen altres canals de comunicació

Voleu continuar amb la comunicació a la Bústia Ètica i de Bon Govern?

Sí, continuar