PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Bústia Ètica i de Bon Govern

Objectius

L’objectiu de la Bústia Ètica i de Bon Govern és tutelar l’ús correcte dels recursos públics, la resolució dels conflictes d’interès, l‘objectivitat i la neutralitat de la gestió pública en l’exerci de les competències municipals.

Es poden concretar en els següents:

• Facilitar a la ciutadania i als servidors i servidores públics un mitjà per alertar o fer consultes sobre conductes presumptament contràries al dret, als principis o a les regles ètiques i de bon govern.
• Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
• Prevenir l’incompliment dels principis, regles ètiques i de bon govern que han de seguir els càrrecs electes i alts càrrecs i la resta d’empleats/des públic/ques.
• Promoure la col·laboració entre l’Administració municipal i les persones per enfortir la integritat pública a través de la participació ciutadana.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l’Ajuntament de Sabadell i el seu sector públic, no per formular queixes i consultes. En cas de queixes i suggeriments, comunicacions a l’ajuntament, incidències a la via pública o queixes o reclamacions a la Síndica de greuges, existeixen altres canals de comunicació

Voleu continuar amb la comunicació a la Bústia Ètica i de Bon Govern?

Sí, continuar