PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Bústia Ètica i de Bon Govern

Requisits

Les comunicacions han de complir els requisits següents:

1. Les comunicacions poden tenir com a objecte consultes i aportacions que han de referir exclusivament a conductes, situacions, fets o omissions reals o potencials contràries al dret o al principis o regles ètiques i de bon govern, respecte del personal empleat públic de l’Ajuntament de Sabadell, de les seves societats municipals i personal subjecte al Codi Ètic dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sabadell.

2. No es tramitaran les comunicacions en les quals s’evidenciï una manca de fonament o que siguin notòriament falses, així com les que incompleixin alguna de les condicions que estableixen les normes reguladores del funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

3. Les comunicacions descriuran els fets i les circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la identificació de l'acció o l'omissió, per la qual cosa serà obligatori emplenar amb el màxim detall el camp destinat a descriure la conducta contrària al dret o als principis o regles ètiques i de bon govern.

4. Els camps identificatius de la persona que presenta la comunicació, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica tenen caràcter opcional, i no són un requisit exigible per a la presentació de comunicacions.

5. Les comunicacions no comporten, en cap cas, la formulació d'un recurs administratiu, ni l'exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

Les comunicacions es poden presentar:

  • A través de correu postal (Servei de Transparència i Bon govern, Rambla, 69, 08202 de Sabadell).
  • Verbalment, per via telefònica al 937453159,o bé adjuntant un missatge de veu a la plataforma.
  • Presencialment sol·licitant una cita al telèfon 937453159.
  • A través de la plataforma electrònica de gestió de la Bústia. Aquesta aplicacióAquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l’Ajuntament de Sabadell i el seu sector públic, no per formular queixes i consultes. En cas de queixes i suggeriments, comunicacions a l’ajuntament, incidències a la via pública o queixes o reclamacions a la Síndica de greuges, existeixen altres canals de comunicació

Voleu continuar amb la comunicació a la Bústia Ètica i de Bon Govern?

Sí, continuar