PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

GENT GRAN

 

El Pla 60 i +, Sabadell Ciutat Amiga de les persones grans

La Xarxa de Ciutats Amigues de les Persones grans és una estratègia de suport i assessorament creada per l’Organització Mundial de la Salut amb l’objectiu de donar impuls al paradigma de l’envelliment actiu i saludable que a Espanya està impulsada i coordinada per l’Imserso.

Amb l'objectiu de convertir Sabadell en una ciutat pensada i participada per les persones grans, l’Ajuntament de Sabadell va sol·licitar seguint el mandat del Ple Municipal del 27 d’abril de 2017 on es va aprovar de forma unànime, adherir-se a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Grans de l’OMS.

Ser Ciutat amiga de les persones grans comporta el compromís de preparar Sabadell per ser una ciutat amable i respectuosa amb les necessitats i capacitats de les persones grans de la ciutat assolint que sigui font de promoció de l’envelliment actiu.

 La metodologia proposada per l’ OMS per al desenvolupament del projecte de Ciutats amigables amb les persones grans es diferencia en 3 fases, a desenvolupar en cicles de cinc anys:

 • La fase de planificació (any 1-2)
 • La fase d’execució (anys 3, 4 i 5)
 • La fase d’avaluació (al final del 5è any)

 QUÈ HEM FET?

Durant aquesta primera fase de planificació, que es va iniciar l’any 2017 fins a l’actualitat, s’han desenvolupat tota una sèrie d’actuacions:

 1. Diagnosi de la situació de les persones grans.
 2. Disseny del pla d’acció amb objectius i accions concretes a desenvolupar en el període 2019-2021.
 3. Elaboració d’una infografia que plasma de forma gràfica i visual el resultat de tot el procés.
 4. Definició d’un sistema de gestió del pla que a partir d’ indicadors permet recollir la informació necessària per al seguiment i avaluació de les actuacions.

 COM HO HEM FET?

 1. Anàlisi sociodemogràfic:
  Explotació estadística de diferents fonts d’informació que ens permeten fer una fotografia de la realitat sociodemogràfica de la ciutat de Sabadell en general i de les persones grans del municipi en particular.

 2. Enquesta:
  Realització d’una enquesta representativa a una mostra de 200 persones grans del municipi amb la que es pretén conèixer elements relatius als diferents àmbits de treball previstos en la metodologia de la Xarxa (formes de relació i convivència, Salut, la mobilitat, les noves tecnologies, necessitats econòmiques i necessitats de suport).

 3. Grups de treball
  Realització de 4 tallers participatius amb professionals de diferents àmbits de l’Ajuntament durant el mes de maig amb la participació de 35 professionals.

 4. Recollida i avaluació de memòries i indicadors.

 5. Grups focals
  Realització d’11 grups focals que han comptat amb una participació aproximada de 120 persones.

 6. Definició del Pla 60 i +

 EL PLA 60 I +

El Pla, 60 i + , per a les persones grans de Sabadell té una vigència prevista de 3 anys, 2019-2021, i es planteja seguint un enfocament transversal i participatiu de les persones grans, tal i com proposa l’OMS, seguint 7 eixos o dimensions que agrupen un total de 78 accions, 53 ja engegades o a punt d’engegar i 25 previstes per desenvolupar en els propers anys.

Els eixos que preveu el pla són:

 • Accessibilitat, i ús d’espais públics i privats: 20 accions
 • Habitatge: 10 accions
 • Mobilitat i transport: 9 accions
 • Participació social i cívica: 17 accions
 • Respecte, igualtat i condicions de suport i ajuda mútua: 11 accions
 • Serveis socials i de salut: 6 accions
 • Comunicació i informació: 4 accions

 DOCUMENTS