PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Domiciliació bancària de tributs municipals

Un cop el subjecte passiu figura d'alta al cens de contribuents, pot sol·licitar la domiciliació bancària dels rebuts que s'emetin en els anys successius.

online  En línia
presencial  Presencial
presencial  Telèfon

 

Consulta de rebuts pagats per domiciliació

A partir de l’1 de gener de 2022 l’Ajuntament de Sabadell ha delegat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) la recaptació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, taxa de residus, taxa de gual i impost sobre activitats econòmiques. Per demanar una còpia dels rebuts cal tenir en compte la data de l’exercici.

Rebuts fins 2021 inclòs a l’Ajuntament de Sabadell

AMB CERTIFICAT DIGITAL

Consulta de rebuts amb signatura digital

SENSE CERTIFICAT DIGITAL

Necessitareu:

  • El NIF del titular del rebut
  • Els cincs darrers dígits del número de compte on estava domiciliat
  • L’import de la quota o el rebut
  • L’exercici que necessiteu

Consulta de rebuts domiciliats sense certificat

Rebuts a partir del 2022 a la Diputació de Barcelona (ORGT)

Presencialment

Si nom teniu possibilitat d’accedir telemàticament i sou una persona física cal que demaneu cita a: https://citaprevia.sabadell.cat/

Podreu seleccionar entre les següents opcions:

citapre

TRAMITAR

En línia

Presencialment (amb cita prèvia)

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament