PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Domiciliació bancària de tributs municipals

Un cop el subjecte passiu figura d'alta al cens de contribuents, pot sol·licitar la domiciliació bancària dels rebuts que s'emetin en els anys successius.

online  En línia
presencial  Presencial
presencial  Telèfon

 

Informació sobre la situació dels rebuts

A partir de l’1 de gener de 2022 l’Ajuntament de Sabadell va delegar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). La recaptació en període voluntari de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, taxa de residus, taxa de gual i impost sobre activitats econòmiques correspon a l’ORGT, així com tota la recaptació en via executiva de qualsevol tribut. Podeu consultar la relació completa dels rebuts que correspon pagar a cada administració a: https://web.sabadell.cat/relacioTributs

Consulta de rebuts corresponents a l’Ajuntament de Sabadell

  • Consulta de rebuts amb certificat digital

 Consulta de rebuts amb signatura digital

  •  Consulta de rebuts domiciliats pagats (sense certificat digital)

Per demanar una còpia dels rebuts pagats per domiciliació bancària corresponents a vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles, taxa de residus, taxa de gual i  impost sobre activitats econòmiques,  cal tenir en compte data de delegació a l’ORGT. Fins al 2021 correspon a l’Ajuntament.  Què necessitareu:

  • El NIF del titular del rebut

  • Els cincs darrers dígitsdel número de compte on estava domiciliat

  • L’import de la quota o el rebut

  • L’exercici que necessiteu

Consulta de rebuts domiciliats sense certificat

Consulta de rebuts a la Diputació de Barcelona (ORGT)

  •  En aquest apartat podreu gestionar la domiciliació dels rebuts, afegir noves domiciliacions i canviar els comptes de les domiciliacions existents, domiciliar un rebut amb les dades de l’avís de pagament,  sol·licitar la baixa d'una domiciliació i Consultar el detall dels rebuts que s'han pagat per domiciliació durant l'any en curs i l'anterior.

Consulta rebuts domiciliats a l’ORGT

Presencialment

Si nom teniu possibilitat d’accedir telemàticament i sou una persona física cal que demaneu cita a: https://citaprevia.sabadell.cat/

Podreu seleccionar entre les següents opcions:

citapre

TRAMITAR

En línia

Presencialment (amb cita prèvia)

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament