PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
           

ENERGIA SOSTENIBLE

21
Octubre
2014

Sabadell aposta per les Empreses de Serveis Energètics (ESE) per gestionar el manteniment integral de les instal·lacions energètiques de dotze equipaments municipals

El nou model permetrà estalviar una mitjana d'1 milió d'euros l'any

Sabadell ha iniciat els tràmits administratius per adjudicar el servei energètic i el manteniment integral i de conservació de dotze equipaments municipals per mitjà del model de gestió d’empreses de Serveis Energètics (ESE). La finalitat és millorar la seva eficiència i l’estalvi energètic, assegurant el correcte funcionament de les instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, aire condicionat i electricitat, mantenint el nivell de servei pel qual van ser projectades les instal·lacions, prevenint possibles avaries i realitzant, quan calgui, reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministraments, millores, modificacions, etc.

Aquest nou model que està impulsant l’Ajuntament –i que s’emmarca en l’estratègia Sabadell Smart City– ja està implantat a la ciutat en la gestió de l’enllumenat públic des de l’any passat i es preveu que permeti estalviar una mitjana anual d’1 milió d’euros.

Tal i com ha explicat aquest matí l’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, en la presentació del contracte,

“aquest és el segon pas que fa l’Ajuntament de Sabadell en l’aposta d’aquest model de gestió mitjançant una ESE. El primer va ser l’enllumenat públic, que s’ha implementat de manera satisfactòria”.

L’alcalde també ha afegit:

“en un moment de dificultat pel que fa al compromís inversor directe de les administracions públiques, és la ESE qui fa l’esforç inversor inicial per la millora dels edificis, fixat en 320.000 euros. Posteriorment, al llarg de la vida del contracte amb l’Ajuntament (10 anys), li retornarem gradualment l’import d’aquesta inversió”.

De la seva banda, la directora de l’Institut Català d’Energia ICAEN, Maite Macià, ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell i “l’aposta que està fent en l’eficiència energètica, atès que les administracions han de ser un exemple en l’aplicació d’aquests tipus de model perquè es puguin exportar a la iniciativa privada”.  Macià també ha comentat que la tasca que fan els ajuntaments és molt important “perquè d’una banda, permet estalviar i, d’una altra, mou l’activitat econòmica del país, generant llocs de treball”.

També ha participat a la presentació del contracte el president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, Carles Rossinyol, qui ha assenyalat que “el suport de la Diputació és tant tècnic com econòmic i es tradueix en un estalvi econòmic per l’administració local i, també, en un benefici al medi ambient”. Rossinyol també ha comentat que “aquest projecte és innovador i unifica en un sol contracte antics contractes fins ara s’adjudicaven separadament però que mantenen una estreta relació entre sí”.

En aquest cas, el contracte destinat a gestionar per part d’una empresa de serveis energètics una sèrie d’inversions, basades en auditories prèvies, també assegura prou estalvis energètics per amortitzar les inversions. Es preveu que l’estalvi sigui de més de 400.000 euros respecte a la gestió energètica que s’ha fet fins a la data.

En aquest sentit, el pressupost màxim de licitació per al primer any és de 584.412 euros i el valor estimat del contracte, de 6.313.845,56. La durada del contracte és de 10 anys, temps necessari per arribar a amortitzar aquestes inversions i s’ha fitxat una inversió de 320.000 euros per la millora dels edificis.

Els 12 equipaments objecte del contracte són: Complex Esportiu la Bassa Sant Oleguer, Pavelló Municipal d’Esports Sant Oleguer, Pavelló Municipal Cal Balsach, Centre Cívic de Can Rull, Museu d’Art, Edifici Vapor Llonch (Desenvolupament Local), Edifici Ateneu – Cultura, Escola La Romànica, Escola La Roureda, Escola Amadeu Vives, Escola Arraona, Escola Samuntada.

Característiques del model de gestió

Amb el contracte amb l’ESE s’unifiquen en un sol contracte antics contractes fins ara adjudicats separadament però que mantenen una estreta relació entre si: calefacció i aire condicionat, la qual cosa implica que es traspassa l’esforç inversor directe a la ESE.

A més, s’enfoquen les inversions cap a un objectiu precís que no és només la millora de la qualitat dels edificis, sinó la consecució d’estalvis en la despesa energètica corrent, gràcies a una baixada dels consums de gas i electricitat.

D’altra banda, s’allarga la durada del contracte fins a 10 anys, a fi que l’ESE pugui recuperar la inversió efectuada.

L’ESE té l’obligació d’abonar directament les factures d’electricitat i gas d’aquests edificis a les companyies subministradores, en lloc de l’Ajuntament. L'Ajuntament, a més dels estalvis d'energia exigits, li pagarà l'energia a un preu màxim equivalent a l'establert en les subhastes anuals o sistemes similars de licitació del subministrament d'energia que fa l'Ajuntament.

Val a dir que disminuir el consum energètic no té únicament un impacte en les finances municipals, sinó que també repercuteix en una disminució de les emissions de gasos contaminants, en línia amb el compromís de l’Ajuntament amb els objectius mediambientals de la Unió Europea i les Nacions Unides, reflectits en el Pacte d’Alcaldes (Covenant of Mayors) i l’Agenda 21+10, respectivament. L’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) un 20% l’any 2020 respecte al 1990. 

Antecedents

L’any 2009 l’Ajuntament de Sabadell comença a estudiar el comportament energètic de 12 equipaments i es van dur a terme auditories. En aquestes auditories es detalla la situació actual i funcionament de les instal·lacions, els consums i fins i tot, amidaments dels elements instal·lats.

També col·labora amb el seu assessorament tècnic l’Institut català de l’Energia de la Generalitat (ICAEN), que formarà part de la taula de contractació de l’ESE dels dotze equipaments municipals.

La redacció dels plecs de la licitació ha comptat amb el finançament del Banc europeu d’inversions, en el marc de la seva línia de finançament ELENA que va atorgar a la Diputació de Barcelona, així com el suport dels tècnics de la Secció de Suport a la Gestió Energètica Local. A més, la Diputació de Barcelona recolza econòmicament el futur contracte amb una subvenció de 60.000 euros.

Les solucions que proposa l’empresa, a grans trets, són molt diverses i detallades, i van des de reemplaçar els sistemes d’enllumenat per altres de més eficients o el canvi de calderes a altres de rendiments més elevats, fins a actuacions “menys rendibles” en un període breu de temps, com la millora dels aïllaments, vidres, tancaments i altres components passius dels equipaments.

El resultat són uns estudis detallats que van proposar millores i que van ajudar a veure amb més claredat, la necessitat d’actuació en els edificis, ja sigui mitjançant la millora en els usos, com en l’aplicació de noves tecnologies.

Categories Energia, Transició Ecològica Tags equipaments municipals, Sabadell Smart city