PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

GENT GRAN

 

16
Mai
2014

El Consell Consultiu de la Gent Gran celebra el plenari amb la voluntat de reforçar el seu caràcter com a organisme assessor de les polítiques adreçades a aquest col·lectiu

La Casa Duran ha acollit aquest matí la celebració del Plenari del Consell Consultiu de la Gent Gran

La Casa Duran ha acollit aquest matí la celebració del Plenari del Consell Consultiu de la Gent Gran. Durant la trobada, que ha comptat amb la presència de l’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez; el tinent d’alcalde de Presidència, Economia i Serveis Centrals, Josep Ayuso, i la regidora del programa de la Gent Gran, Anna Carrasco, s’ha presentat el diagnòstic inicial de la Gent Gran de Sabadell 2014 i s’han debatut propostes de treball per incorporar al diagnòstic la visió de les persones grans de Sabadell i, d’aquesta manera, poder concretar millor futures línies d’actuació. I és que, precisament, un dels objectius d’aquest plenari és impulsar i reforçar el caràcter del Consell de la Gent Gran com a organisme assessor i de consulta de les polítiques públiques i programes adreçats a aquest col·lectiu.

L’alcalde, Joan Carles Sánchez, ha comentat, durant la cloenda de l’acte, que

en aquest moment d’incertesa econòmica, els consells de participació teniu una funció fonamental. El nostre principal objectiu com a administració és lluitar contra la pobresa i atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania i, per això, necessitem una ciutat viva i un teixit associatiu actiu. A hores d’ara, la gent gran esteu donant un gran suport i sustentant en molts casos les famílies i és molt important que detectem les vostres necessitats de suport. En aquest sentit, les entitats del territori podeu fer i feu una  tasca molt important, que se suma al que feu a altres àmbits com el lleure.

  Així mateix, l’alcalde ha afegit que

el Consell ha de ser un mitjà per tenir un organisme exigent pel que fa a l’actuació dels organismes públics.

Creat l’any 2000, el Consell Consultiu de la Gent Gran està integrat per 36 membres, entre els quals representants municipals i de les entitats de gent gran o que compten entre els seus socis amb un important nombre de persones grans. El seu objectiu és estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió dels afers de la ciutat i, especialment, en els relatius a la Gent Gran. Durant aquests anys, la seva activitat s’ha estructurat en grups operatius de treball, que han generat diversos projectes com ara propostes relacionades amb les relacions intergeneracionals o propostes informatives, de sensibilització, etc.

Ara, a partir del diagnòstic inicial de la gent gran, es pretén donar un nou impuls al Consell, complementant les conclusions de la diagnosi amb les reflexions i participació de les persones grans. Així mateix, es vol abordar la situació dels casals de gent gran i les problemàtiques que els afecten.

Diagnòstic

Segons la diagnosi que avui s’ha presentat davant el Consell, a Sabadell hi viuen prop de 37.000 persones més grans de 65 anys (un 17,75% de la població de la ciutat). En els últims 10 anys, el col·lectiu de la gent gran ha crescut en més de 4.000 persones. Així mateix, l’anàlisi marca que entre 2001 i 2013, els més grans de 85 anys han passat del 9,9% al 14,9% de la població de majors de 65.

Quant al nivell de formació, es fa palès que a mesura que s’incorporen les noves generacions de gent gran, s’evidencia una millor formació del col·lectiu. La tendència es reafirma quan s’observen les futures generacions de gent gran. Entre la població que ara té entre 55 i 64 anys, el 36% tenen estudis superiors o universitaris.

Pel que fa a les condicions de vida de la gent gran, a Sabadell hi viuen sols 1 de cada 10 homes grans i 3 de cada 10 dones grans. La proporció és més alta entre els majors de 85 anys (40,1% de les dones i el 20,1% dels homes).

Una altra de les conclusions significatives de l’anàlisi és que globalment la majoria de persones grans són autònomes i no requereixen de suports importants per a les tasques diàries. Per contra, un 15,6% de la gent gran tenen una dependència reconeguda, és a dir, 5.758 persones. Entre els majors de 85, el percentatge arriba al 47,4%.

Tenint en compte aquesta realitat, els programes adreçats a la gent gran s’estructuren principalment en dues vessants: d’una banda, el suport per garantir una qualitat de vida i, de l’altra, els programes de promoció de l’envelliment actiu.

Suport a la qualitat de vida

En l’àmbit dels suports per a la qualitat de vida destaca que 4.495 persones grans a Sabadell reben algun servei relacionat amb l’atenció domiciliària (atenció domiciliària, teleassistència, àpats a domicili, ajudes tècniques...).

Una altra de les xifres assenyala que la ciutat compta amb 333 habitatges amb serveis per a gent gran (distribuïts als Complex Sant Oleguer, Alexandra i Parc Central), on viuen al voltant de 450 persones grans.

Així mateix, hi ha 566 places de Centre de Dia registrades (privades, concertades i públiques) i 1.024 places de residència (59% privades i 41% concertades o col·laboradores).

Promoció de l’envelliment actiu i prevenció de la dependència

Entre les dades de l’estudi, s’inclouen, així mateix, les activitats de promoció de l’envelliment actiu, la prevenció de l’aïllament i prevenció de la dependència. En aquest marc, destaquen les propostes que l’Ajuntament, entitats i voluntariat porten a terme als equipaments municipals per a la gent gran –Antic Mercat de Sant Joan, Complex de Sant Oleguer, Complex Alexandra, Complex Parc Central–.  Es tracta de propostes relacionades amb la salut i benestar personal, cognitives, artístiques, formació, lúdiques o culturals. Durant l’any 2013 es van comptabilitzar 3.036 hores d’activitats amb un total de 5.561 participants.

També en aquest àmbit destaca la promoció del voluntariat, les activitats i projectes de les entitats de gent gran de la ciutat, de l’Aula d’Extensió Universitària i de la Coordinadora de Casals de Gent Gran.