PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

GENT GRAN

 

19
Febrer
2016

L’envelliment actiu i la participació social, eixos centrals del Pla d’Actuació de Gent Gran

El programa “Sortim i Compartim” reorienta el programa de vacances prioritzant l’accés als grups amb major dificultat

L’envelliment actiu i la participació social, eixos centrals del Pla d’Actuació de Gent Gran


El Pla d’Actuació de Gent Gran, que impulsarà l’Ajuntament de Sabadell durant aquest mandat, tindrà l’objectiu principal de marcar noves polítiques de “Gent Gran Activa”, amb accions que promoguin l’envelliment actiu, la participació de la gent gran a la ciutat i la interrelació amb els altres.

“Gent Gran Activa” s’emmarca en el programa Cicles de Vida, un projecte de l’Àrea de Promoció de la ciutat i Participació on s’incorporen les visions de la ciutadania sobre les polítiques públiques en els seus diferents moments vitals. El programa promou la seva participació en la construcció dels diferents àmbits de la ciutat: espai públic, cultura, esport, associacionisme, salut, etc.

El projecte “Gent Gran Activa” gira al voltant de dos eixos bàsics, com són la promoció de l’envelliment actiu i el foment de la participació social de la gent gran.

Pel que fa al primer eix: l’envelliment actiu, persegueix la millora de la qualitat de vida i la prevenció de la dependència de la gent gran, amb accions que facilitin mantenir un estil de vida saludable, el desenvolupament personal, la independència a la vida quotidiana i la interrelació social.En aquesta línia, s’hi compta amb una sèrie de recursos i activitats, accessibles des del equipaments municipals per a la gent gran que promouen l’autonomia personal. Són activitats de manteniment de les capacitats físiques (gimnàstica, tai-xi, caminades i sortides de natura) de reforç de capacitats cognitives (tallers de memòria, lectoescriptura...) hàbits saludables, culturals i artístiques fins a tallers d’ informàtica i noves tecnologies.

L’any passat es van fer un total de 4.224 hores d’activitats relacionades amb l’envelliment actiu als quatre equipaments municipals per a la gent gran: els complexos Alexandra, Parc Central, Sant Oleguer i l’antic Mercat de Sant Joan. Prop de 3.800 persones hi van participar.

Participació social

D’altra banda, aquest envelliment actiu es reforça amb un segon eix d’actuació que promou la participació social d’aquest col·lectiu. Es pretén potenciar els programes de les entitats de gent gran, promoure la transversalitat de les actuacions municipals en aquest àmbit i afavorir la participació de la gent gran en la vida de la ciutat evitant la segregació per edats i promovent les relacions entre generacions en el marc del Cicles de Vida.

Per reforçar aquest major protagonisme de la gent gran en la vida ciutadana Sabadell s’adherirà a la Xarxa de Ciutats amigues de la gent gran, xarxa internacional de l’Organització Mundial de la Salut que promou processos de participació per afavorir entorns saludables i segurs, que reconeix la diversitat de la gent gran i estimula la seva integració i participació en les decisions que configuren la ciutat facilitant l’envelliment actiu i la millora la qualitat de vida.

“Sortim i Compartim”

Un dels punts més importants del projecte i on es recullen els principis bàsics de l’envelliment actiu i la participació social és el programa “Sortim i Compartim”. Consisteix en la reorientació de les vacances de gent gran, tot reforçant la sociabilitat i promovent el coneixement de l’entorn vinculat a actuacions d’envelliment actiu.

Al respecte del canvi d’orientació del programa, la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, Marisol Martínez, considera que

Sortim i Compartim és un element més de l’envelliment actiu que volem promoure. Per això volem tenir un abast més ampli. Hem fet un replantejament, reduint la barrera econòmica i, a la vegada, facilitant la incorporació d’aquelles persones –especialment parlem de dones- en situació de perill d’aïllament i que volen sortides més curtes i destinacions més properes

Destaca, a més, el fet que tot el procés d’elaboració de les vacances, la confecció del programa, seguiment del concurs públic per a l’adjudicació del servei, etc., comptarà amb la supervisió d’una taula de consens, on estaran presents els grups municipals i les entitats de gent gran.

Aquesta reorientació, encara més visible al 2017, consisteix bàsicament en la reducció de la barrera econòmica, amb tarifació social més àmplia; l’accés més ampli a col·lectius amb més dificultat per aïllament, menys mobilitat, predependència, etc.; la diversificació de propostes, com ara fer períodes de vacances més curts, viatges temàtics (càtars, romànic, etc.) o per grups d’activitats (memòria, lectoescriptura, etc.); i en la mesura del possible fomentar l’intercanvi amb ciutats associades a la Xarxa de Ciutats Amigues de la Gent Gran.

En total s’oferten 2.400 places (al 2015 van viatjar 2.600 persones d’un total de 3.200 places ofertades). Per destinacions, respecte al nombre de persones que van participar l’any passat creixen les places a Catalunya (de 150 a 350) i es redueixen les destinacions a Espanya (de 1.150 a 950) i els circuits europeus (de 1.450 passen a 1.100). D’altra banda, es mantenen els espais Cuidem i el programa de “Caminadors” i es dupliquen les places per a persones amb baixa mobilitat i que volen estades a prop.

Al començament de maig s’enviarà el programa a tots els domicilis de la gent gran i les inscripcions es podran fer a partir de la primera quinzena de maig. La previsió és que les estades del “Sortim i Compartim” es facin entre juny i octubre.