• Pagament de Tributs municipals

  Logo Ajuntament

  Pagament Tributs

Pla de Pagament Personalitzat

Què és?

Què és?

És una forma de pagament dels tributs periòdics triant alguna de les modalitats de pagament fraccionat que s’ajusti a les vostres necessitats.

L’estimació de l’import es fa a partir dels rebuts de l’exercici anterior.

No cal cap documentació si es tracta del mateix titular. En cas contrari caldrà una acreditació de la representació.

Requisits

 • Sol·licitud presencial:

Només cal un número de compte on poder domiciliar els pagaments i un correu electrònic com a mitjà de comunicació pel pla de pagament. Opcionalment el contribuent podrà facilitar un telèfon mòbil de contacte.

 • Sol·licitud en línia:
  • Id Cat Mòbil: la sol·licitud en línia ara és més fàcil que mai, ja que podràs utilitzar el teu mòbil com a sistema d'identificació.
  • Certificats digitals: també pots utilitzar altres sistemes d'identificació digital com DNIe o idCAT.

Important: Tant si es fa presencialment o en línia cal que no tingueu cap rebut pendent en període executiu. En cas contrari, haureu de sol·licitar un fraccionament (apartat de sota).

Modalitats de pagament

Mensual, bimensual, trimestral, semestral i pagament únic. La data de càrrec serà el dia 5 de cada mes. Les quotes no podran ser inferiors als 10 €.

Avantatges

 • Sense interessos
 • Flexible, podeu triar la modalitat
 • Sense pagament inicial
 • Dinàmic, s’adapta als canvis dels padrons
 • Permanent, es prorroga automàticament
 • En línia
 • Comunicacions electròniques

Sol·licitar el teu pla de pagament

Modificació i consulta de dades

Fraccionar i ajornar deutes

Amb caràcter general, si esteu interessats a pagar de manera fraccionada els vostres deutes, tant en període voluntari com en període executiu amb l’Ajuntament de Sabadell, podeu fer-ho adreçant-vos a l’oficina d’Atenció Tributària de Sabadell, c. de la Indústria, 10.

Com a norma general, les fraccions no podran ser inferiors a 50 euros mensuals (carregades en compte bancari) i es liquidaran els interessos de demora que corresponguin. En el moment de formalitzar l’acord de fraccionament haureu d’ingressar, com a mínim, el 10% de l’import del deute.