Aprovació del Pla de relacions exteriors i projecció internacional de Sabadell. Ple de 31.05.2018

Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions
Fonts:Gabinet de l'Alcaldia-T4

Descàrregues

2018
Acord del ple de 31 de maig de 2018 d'aprovació del Pla de relacions exteriors i projecció internacional de Sabadell.
Format:
Data creació: 22/05/2018
Data publicació: 18/06/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Assignació als grups municipals.

Informació institucional
Consistori
Assignació dels grups municipals i justificació de les mateixes.
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b

Auditories d'empreses que presten serveis públics

Informació econòmica i financera
Economia i finances
Les auditories de comptes que periòdicament fiscalitzen l'activitat econòmica de l'ens, amb l'objectiu de comprovar que els recursos públics dels quals disposa es destinen a les finalitats establertes
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • Auditories empreses que presten Serveis Públics

Auditories de comptes

Informació econòmica i financera
Economia i finances
Les auditories de comptes realitzats a l'Ajuntament i Ens Municipals per part de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Fonts
 • INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • Auditoria de comptes

Auditories de les empreses municipals

Informació econòmica i financera
Economia i finances
Els informes de les Auditories independents realitzades a les empreses municipals
Fonts
 • Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Auditories de les empreses municipals

Auditories sobre serveis i procediments

Plans d'actuació i urbanisme
Plans i programes sectorials
Les auditories internes i externes de caràcter no exclusivament econòmic, que avaluen determinats aspectes de qualitat o de procediments.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1
 • Auditories sobre serveis i procediments

Avaluació anual del grau de compliment de la Llei 19/2014

Àmbit: Avaluació de la transparència municipal
Capítol: Avaluació de la transparència municipal
Fonts:Transparència i Organització

Descàrregues

2016
Format:
Data creació: 15/02/2017
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual

Avaluació de la Transparència

Integritat i Bon Govern
Avaluació de la Transparència
Avalució de la transparència de les webs de l'Ajuntament per part de diferents institucions
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • AJ SBD
 • Avaluació de la Transparència

Avaluació de qualitat dels serveis municipals

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Plans i programes sectorials i Avaluació
Descripció: Enquestes, memòries i altres formes d'avaluació de la qualitat dels serveis públics
Fonts:Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1
Etiquetes:memoria, memòria, enquestes, encuestas, calidad, qualitat, avalució, evaluación, serveis municipals, servicios municipales

Descàrregues

Enquestes de satisfacció: Enquestes sobre la prestació de serveis municipals
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria SAC 2016. dades i informació estadística de tràmits, consultes i suggeriments dels ciutadans
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Memòries d'actuació dels serveis municipal: Transparència i Organització: Memòria d'activitats 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Certificat de Qualitat 2016: Promoció Econòmica
Format:
Data creació: 11/04/2016
Data publicació: 01/11/2017
Freqüència d'actualització: Anual

Avaluació trimestral del compliment del Catàleg d'Informació Municipal Transparent

Àmbit: Avaluació de la transparència municipal
Capítol: Avaluació de la transparència municipal

Descàrregues

2018
AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CONTINGUT DEL CATÀLEG D'INFORMACIÓ MUNICIPAL TRANSPARENT( gener- març 2018)
Format:
Inici periode: 01/01/2018
Fi periode: 31/03/2018
Data creació: 01/05/2018
Data publicació: 10/05/2018
Freqüència d'actualització: Trimestral
2017
Format:
Inici periode: 01/04/2017
Fi periode: 30/06/2017
Data creació: 17/07/2017
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Trimestral
Format:
Inici periode: 01/07/2017
Fi periode: 30/09/2017
Data creació: 15/12/2017
Data publicació: 16/12/2017
Freqüència d'actualització: Trimestral
AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CONTINGUT DEL CATÀLEG D?INFORMACIÓ MUNICIPAL TRANSPARENT( OCTUBRE A DESEMBRE DE 2017)
Format:
Inici periode: 01/10/2017
Fi periode: 31/12/2017
Data creació: 17/01/2018
Data publicació: 19/01/2018
Freqüència d'actualització: Trimestral