Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Qui són els representants polítics?
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b; 9.1f
 • INFOPARTICIPA 2; ITA 1

Descàrregues

Ple de l'Ajuntament: regidors i regidores
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Qui són els representants polítics?
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b; 9.1f
 • INFOPARTICIPA 1; ITA 1

Descàrregues

Ple de l'Ajuntament: regidors i regidores
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es dóna informació específica sobre el reglament de participació ciutadana o d'altres normes al respecte?

Fonts
 • Participació-T
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
 • INFOPARTICIPA 42: ITA 34, 35

Descàrregues

Participació Ciutadana. Normativa
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Participació de Sabadell. Horitzó 2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a; 9.1c
 • INFOPARTICIPA 12; ITA 18

Descàrregues

Reglament Orgànic Municipal (ROM)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals.?

Fonts
 • Promoció Econòmica. Observatori
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8.1j ; 8.1K
 • INFOPARTICIPA 39

Descàrregues

La ciutat
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a; 9.1c
 • INFOPARTICIPA 13; ITA 18

Descàrregues

Reglament Orgànic Municipal (ROM)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Competències del ple
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Competències JGL
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es proporciona al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?

Fonts
 • Serveis Municipals-T
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?
Origen obligació d'informar
 • INFOPARTICIPA 48

Descàrregues

Qualitat dels serveis municipals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Fonts
 • Serveis Municipals-T2
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
 • INFOPARTICIPA 47

Descàrregues

Contacte: en línia i presencial
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Suggeriments al portal de transparència
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2019
Comunicacions a l'Ajuntament 2019
Format:
Data creació: 22/01/2020
Data publicació: 22/08/2020
Freqüència d'actualització: Anual

Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i / o adreces de correu electrònic.

Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
Fonts:
 • Serveis Municipals-T1
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
 • ITA 25

Descàrregues

Serveis que presta l'Ajuntament, segons l'Estructura municipal en àrees i àmbits d'actuació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?

Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Fonts:
  Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • INFOPARTICIPA 41

Descàrregues

Actualitat: contacte
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Fitxa contacte
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica