Comunicació i premsa

Informació institucional i organitzativa
Organització administrativa
Actualitat i contacte amb premsa de l'Ajuntament de Sabadell
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Comunicació i Premsa

Consells de Participació: Actes

Informació institucional
Participació Ciutadana
Actes de les sessions dels Consells de Districte, i altres ens de participació
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Actes dels Consells de Participació

Contractació d'obres i infraestructures

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Altres informacions de contractació
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD

Descàrregues

Plataforma Contractació Pública Generalitat de Catalunya. Cerca avançada d'expedients. Tipus de contractes
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Contractes (no menors) realitzats, amb indicació de l'objecte, l'import, el procediment utilitzat, el nombre de licitadors participants en cada un, els adjudicataris, i altres característiques

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Serveis Municipals-T1Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
 • INFOPARTICIPA 30; ITA 48

Descàrregues

La contractació municipal. Les licitacions de contractes. Es poden consultar al Perfil contractant, amb els Plecs, projectes, criteris, etc. A partir de 2018 a la plataforma Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Contractes de gestió de Serveis Públics

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • Contractes de gestió de serveis Públics

Contractes programats

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
La informació sobre els contractes programats. Pla de contractació
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1.c
 • Contractes programats

Contractes temporals i nomenaments interins

Informació institucional
Organització administrativa
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament, corresponent als contractes temporals i d'interinatge.
Fonts
 • Recursos Humans - T4
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d
 • Relació de contractes temporals i d'interinatge

Control Econòmic i Compte General

Informació econòmica i financera
Economia i finances
La gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
Fonts
 • INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • Control Econòmic i Compte General

Conveni col·lectiu i altres acords de personal

Informació institucional
Organització administrativa
Acords / Conveni de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/iques de l'Ajuntament.
Fonts
 • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1i
 • Convenis i acords sindicals

Convenis subscrits per l'Ajuntament

Contractació pública, convenis i subvencions
Convenis
Convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2a
 • Convenis subscrits per l'Ajuntament